Cílem naší práce je vytvořit kvalitní krajinářská díla, zasazená do kontextu místa, esteticky i funkčně na vysoké úrovni, s citem pro výtvarný detail a neotřelým celkovým výrazem. Dlouhodobě usilujeme o citlivý přístup ke krajině.

TERRA FLORIDA

Jsme zavedený krajinářský ateliér, založený roku 1997 Lucií Vogelovou a Antonínem Wagnerem. V ateliéru nyní působí šest krajinářských architektů. Od počátku je hlavní náplní ateliéru tvorba zahrad a krajinářských projektů po celé České republice, s působením i v blízkém zahraničí. K projektům přistupujeme individuálně, pokaždé s novou invencí a nápady. Stojíme o dobře odvedenou, kvalitní práci, na projektech spolupracujeme od konceptu po autorské dozory a předáváme si navzájem své zkušenosti.

Naše projekty jsou nedílnou součástí mnoha kvalitních nových staveb a doplňují historická místa i stavby. Navrhujeme kvalitní a neobvyklá řešení pro soukromé zahrady, nápaditá a originální dětská hřiště a zahrady škol a školek, interiéry i střešní zahrady. Dokážeme pracovat ve velkém měřítku územního plánování a konceptu i na drobném detailu. V městském prostoru řešíme jednotlivé ulice, malá veřejná prostranství, dvory a dvorky, nábřeží i velké obytné a administrativní areály.

PŘÍSTUP

Šetrnost k okolnímu prostředí, dlouhodobá udržitelnost projektů a komplexní přístup ke krajině je základem naší práce. Krajinářské projekty jsou mnohovrstevnaté, vycházejí ze znalostí prostředí, historie a souvislostí, tvoří se s ohledem na sociální prostředí, provozní vazby a potřeby, v kontextu s krajinnou strukturou. Krajinu vnímáme jako celek, provázaný systém, který je nutno tvořit koncepčně, zároveň umíme ekologické principy sladit s celkově kvalitním designem návrhu.

PRÁCE

Vzhledem k sídlu ateliéru vzniká nejvíc projektů vzniklo v Praze, některé v Brně a dalších městech. Menší část naší tvorby je ve vesnickém prostředí a volné krajině. Účastníme se soutěží, publikujeme v médiích.  Jsme součástí SZKT a ČAKA, jsme odbornými garanty exkurzí.

SPOLUPRÁCE

Po dlouhá léta spolupracujeme s významnými českými i evropskými architekty a se specialisty v dalších profesích (doprava a komunikace, infrastruktura, řešení dešťových vod, závlahy, osvětlení, plánovací procesy a participace, ekologie, arboristika, územní plánování, hydrogeologie aj.). Dobré mezioborové vztahy, spolupráce na projektech, komunikace, vzájemná důvěra a respekt během procesu plánování jsou nedílnou součástí naší práce.

OCEŇOVANÉ PROJEKTY

Park Waltrovka se stal v roce 2020 Parkem roku SR. Další ocenění v soutěžích získaly například Ústředí ČSOB v Radlicích a střešní zahrady Maint Point Pankrác. Cennými projekty pro nás jsou veřejná prostranství u Rádia Svobodná Evropa a Národní technické knihovny, obnova klášterního areálu Emauzy s rajským dvorem, zahrada Sudkova ateliéru – a velké koncepční studie Územní studie Motolského údolí a Územní studie Barrandov, vzniklé ve spolupráci s A69 architekty.

150 150 TERRA FLORIDA 2023-01-05