Na místě výrobních závodů vyrostl nový rezidenční projekt. Naším cílem bylo bylo vytvořit živou, moderní a zelenou čtvrť inspirovanou geniálním vynálezcem a průmyslníkem Emilem Kolbenem. Abychom prostor sjednotili, navrhli jsme do něj výrazné vertikály – sloupy Emila Kolbena. Součástí projektu je i tematické dětské hřiště.

2022

Na Černé strouze, Praha 9

Čtvrť Emila Kolbena v Praze 9

Čtvrť Emila Kolbena je rezidenční projekt na území bývalých výrobní závodů ČKD v Praze. Záměrem bylo vytvořit živou, moderní a zelenou čtvrť. Inspirací pro náš návrh byl vynálezce a podnikatel v oblasti elektrotechniky Emil Kolben. Veřejný prostor je navržen tak, aby lákal obyvatele k pobytu venku a nabídl jim jak možnost práce v zeleni na čerstvém vzduchu, tak i možnosti různých odpočinkových aktivit. Důraz je kladený na sjednocení čtvrti jako celku nezávisle na fázích výstavby. K tomu slouží i „landmarks“ v podobě sloupů odkazujících na práci Emila Kolbena. „Sloupy Emila Kolbena“ ztvárňují významné elektrotechnické součástky jako je rezistor nebo anténa. Sloupy vznikly ve spolupráci se sochařem Matějem Hájkem. 

Dětské hřiště je koncipováno jako herní krajina s terénními modelacemi a výrazným prvkem – staveništěm, které vybízí děti ke spolupráci. Důležitá je atraktivita hřiště pro menší i větší děti a samozřejmě i dospělé, kteří si mohou posedět na lavičce, ležet v trávě pod stromy nebo se zhoupnout na houpačce. Pestrost provedení, nabídka herních prvků, různá zákoutí a terénní modelace podporují zdravý vývoj jak fyzické zdatnosti dětí, tak rozvoj dětské fantazie.

V projektu je zahrnuta i komunitní zahrada a kompostárna.

Projekt ukazuje řešení moderní městské čtvrti 21. století, která vychází z místních historických hodnot a reflektuje současné potřeby svých nových obyvatel.

150 150 Čtvrť Emila Kolbena v Praze 9 2024-03-26
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Na Černé strouze, Praha 9
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Matěj Hájek - sloupy Emila Kolbena
Projekt
2019
Realizace
2022
Investor
Skanska Reality
Další
Autor fotografií: Hana Connor, Martin Forejt