O NÁS

PORTÁL DO PARKU

DO PARKU je portál kvalitních krajinářských realizací, realizovaných v ČR, a jejich autorů, zvyšující povědomí o krajinářské architektuře jako o svébytném oboru.

DO PARKU je zdrojem informací z oboru pro odborníky, veřejnost i média. Pomáhá zvyšovat odbornost a kvalitu profese. Představuje nejenom celou šíři kvalitních krajinářských projektů, ale ukazuje nové přístupy a principy v krajinářské architektuře ve vztahu ke světovému dění. Poskytuje informace o konaných akcích a uveřejňuje aktuality v rámci celého oboru.

ODBORNÁ ZÁŠTITA

Odbornou záštitu portálu DO PARKU poskytuje redakční rada složená z respektovaných odborníků v oboru. Redakční rada je kolektivním orgánem, jehož úkolem je dohled nad fungováním webového portálu. Rada je určená pro metodický dozor a poskytuje odbornou záštitu, furmuje jeho základní charakter, řeší naplnění cílů.

Rada má pět členů – od roku 2022 je ve složení:

JANA TICHÁ – teoretička architektury

ROMAN BRYCHTA – architekt

PETER PASEČNÝ – krajinářský architekt

ZDENĚK SENDLER – krajinářský architekt

ŠTĚPÁN ŠPOULA – krajinářský architekt

PRO KOHO

Portál je určený (nejen) pro odborníky v rámci profese KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY, pro odborníky z příbuzných oborů, odborné organizace, pro zadavatele (veřejní investoři, soukromí investoři). Portál je určený i poučeným laikům.

.

O NÁS

Portál DO PARKU byl založen v roce 2020. Důvodem byla potřeba rozšířit povědomí o krajinářské architektuře jako o samostatném svébytném oboru, který se zabývá tvorbou a plánováním veřejného prostoru a krajiny, a s ohledem na současné změny klimatu a životního prostředí přispívá k funkční krajině a rozvoji sídel.

Portál spravuje nezisková organizace DO PARKU – PORTÁL KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY, zapsaný spolek.

Rada

teoretička architektury

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Teoretička a kritička architektury, zabývá se moderní a současnou architekturou zejména ve vztahu k přírodě a krajině. Vyučuje na FA ČVUT, je autorkou řady knižních publikací, mj. Prostor a místo: Architektonická tvorba na území České republiky 1989-2014, editorsky připravila čítanku současné teorie Architektura a krajina. V roce 2010 byla s Irenou Fialovou a Martinem Rajnišem spoluautorkou expozice Natural Architecture na Bienále v Benátkách. Od roku 2013 působí jako expert Nadace Fundació Mies van der Rohe a nominuje stavby do soutěže Evropská cena za současnou architekturu.

architekt

prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta

Roman založil roce 2020 ateliér Roman Brychta Architekti. Jeho hlavní charakteristikou je otevřenost k mezioborové spolupráci a vnímání architektury jako starosti o místo, ve kterém žijeme. V projektech nabízí otevřenou komunikaci, kde všichni účastníci procesu mají svoji kompetentní, a hlavně odpovědnou funkci. V portfoliu Romana Brychty je zastoupeno široké spektrum projektů a je držitelem dvou Národních cen za architekturu (2007 Středisko ekologických aktivit Sluňákov, 2009 Národní technická knihovna v Praze) a kromě své praxe se dlouhodobě věnuje výuce architektury na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Je často zván do porot architektonických soutěží.

krajinářský architekt

Ing. Peter Pasečný

Peter je autorizovaný krajinný architekt z ateliéru 2ka, ktoré založil a vedie so svojou manželkou Ivanou. Po ukončení štúdia krajinnej architektúry pôsobil vo viacerých európskych architektonických ateliéroch. V roku 2009 sa vrátil na Slovensko s cieľom priniesť zahraničnú kvalitu domov. V dvojke sa venuje prevažne krajinnej tvorbe kde sa okrem zelenej infraštruktúry venuje aj urbánnemu dizajnu a tvorbe tvrdých priestorov mesta ako sú námestia a uličné priestory. Portálu doparku veľmi fandím a ako člen redakčnej rady by som chcel svojimi skúsenosťami prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju.

krajinářský architekt

Ing. Zdeněk Sendler

Zdeněk je autorizovaný architekt, patří k nejvýznamnějším českým krajinářským architektům. Pracuje ve vlastním atelieru v Brně s názvem Atelier zahradní a krajinářské architektury. Jeho práce byla odměněna celou řadou významných ocenění. A mnoho zakázek vzešlo z vítězných návrhů z architektonických soutěžích.

krajinářský architekt

Ing. Štěpán Špoula

Krajinářský architekt, jeden z autorů oceněných realizací Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani (2012), Loeschnerova náměstí v Kadani (2015) a řady krajinářských a urbanistických projektů a studií. V letech 2013 – 2021 působil na pražském IPR, kde se podílel na koncepcích a studiích veřejného prostoru a krajiny. Stál za prvními architektonickými soutěžemi v ČR připravenými jako interaktivní soutěžní workshop či soutěžní dialog. Dlouhodobě se zabývá tématy rozvoje příměstské krajiny a zelené infrastruktury. Je jedním z autorů knihy Města na ruby (2020), která pojednává o vágním terénu měst.

Redakce

KOORDINACE

Lucie Vogelová

+420 606 603 203 vogelova@doparku.cz

Mým povoláním a vlastně i posláním a celoživotní vášní je být krajinářským architektem. Vytvářet venkovní prostor na míru pro lidi, usilovat o přírodní přirozenost a posilovat identitu místa je úžasná práce.
Když postavíte dům, tak většinou chcete, aby odolával času, ale když zasadíte strom, tak s radostí pozorujete, jak se mění během roku a jak rok za rokem roste. A přesně tuto vzrušující dynamiku mají i krajinářské projekty, které však zdaleka nejsou jen o vegetaci. A tak jsem moc ráda, že tady na DO PARKU můžeme postupně ukázat, co je krajinářská architektura v celé šíři.

REDAKCE KOORDINACE

Zuzana Štemberová

+420 603 185 858 stemberova@doparku.cz

Na krajinářské architektuře je pro mně stále fascinující její základ – práce s krajinou, přirozenými procesy, prostředím pro lidi, propojení míst a prostoru pro lidi. Líbí se mi dynamika oboru, kde je všechno hodně ve vývoji, a zároveň jeho citlivost, návaznost na historii a lokálnost. Vzhledem k současnému stavu krajiny a prostředí vnímám, že naše práce je potřebná, což se snažíme ukázat i na obsahu portálu DO PARKU.

MEDIA, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Lada Veselá

+420 776 966 630 vesela@doparku.cz

Krajinářskou architekturu jsem vystudovala a už nějakou dobu (okolo 20 let) pracuji v oboru. Mám to štěstí, že moje práce mě baví, naplňuje a dává mi smysl. Jak čas ubíhá, nevyhnutelně začínám cítit hranice; s tím souvisí potřeba předávat znalosti, aby se zajistila kontinuita vědění.
Když se k tomu přidá to, že se pohybuji ve skupině podobně naladěných kolegů, k tomu ráda komunikuji s lidmi a nebráním se novým věcem, není překvapením, že jsem našla své místo v týmu portálu DO PARKU.
Věřím, že svou prací pro portál mohu přinést svůj dílek puzzle do skládanky k pochopení krajinářské architektury v souvislostech.

MÉDIA, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Eliška Syrůčková

esyruckova@gmail.com

Jsem studentka krajinářské architektury, krásného oboru, který u nás bohužel není tak známý. A tak jsem ráda, že mohu přispět k představení a rozšíření povědomí veřejnosti o krajině, architektuře i udržitelnosti.

REDAKTORKA

Kateřina Tobišková

+420 728 429 210 tobiskova@doparku.cz

Architektura mě vždy fascinovala. Moje kreativní já “bohužel” funguje jen ve dvou dimenzích a tak se místo navrhování věnuji teorii a psaní. Na architektuře mě fascinuje to, že ovlivňuje každého – nemůžete jí utéct, ani se před ní schovat, promítá se do života každého z nás! Pokud je dobře navržená, je to radost. A právě radost by měla přinášet návštěva míst, o kterých pro portál DO PARKU píšu.

REDAKTOR

Tomáš Popelínský

popelinsky@doparku.cz

Autorizovaný krajinářský architekt. Obor vystudoval na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2007–2013. Spolupracuje s prof. Ivarem Otrubou a s ateliérem M&P Architekti – Krajinářská architektura. Od roku 2019 je členem České komory architektů, kde se momentálně podílí na činnosti pracovních skupin Krajinářská architektura a Udržitelnost. Od roku 2014 spravuje facebookovou, twitterovou a instagramovou stránku „lendskejp“, která mapuje aktuální dění v české krajinářské architektuře.

KONTAKT

DO PARKU – PORTÁL KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY, z.s.

Adresa: DO PARKU, grafická 20, 150 00 Praha 5
Telefon: +420 606 603 203
E-mail: doparku@doparku.cz

IČO: 097 16 467
Bankovní spojení: 1034504893/5500

VÝROČNÍ ZPRÁVY

PARTNERSKÉ ORGANIZACE