O NÁS

PORTÁL DO PARKU

DO PARKU je portál kvalitních krajinářských realizací, realizovaných v ČR, a jejich autorů, zvyšující povědomí o krajinářské architektuře jako o svébytném oboru.

DO PARKU je zdrojem informací z oboru pro odborníky, veřejnost i média. Pomáhá zvyšovat odbornost a kvalitu profese. Představuje nejenom celou šíři kvalitních krajinářských projektů, ale ukazuje nové přístupy a principy v krajinářské architektuře ve vztahu ke světovému dění. Poskytuje informace o konaných akcích a uveřejňuje aktuality v rámci celého oboru.

ODBORNÁ ZÁŠTITA

Odbornou záštitu portálu DO PARKU poskytuje redakční rada složená z respektovaných odborníků v oboru. Redakční rada je kolektivním orgánem, jehož úkolem je dohled nad fungováním webového portálu. Rada je určená pro metodický dozor a poskytuje odbornou záštitu, furmuje jeho základní charakter, řeší naplnění cílů.

Rada má pět členů – od roku 2022 je ve složení:

JANA TICHÁ – teoretička architektury

ROMAN BRYCHTA – architekt

PETER PASEČNÝ – krajinářský architekt

ZDENĚK SENDLER – krajinářský architekt

ŠTĚPÁN ŠPOULA – krajinářský architekt

PRO KOHO

Portál je určený (nejen) pro odborníky v rámci profese KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY, pro odborníky z příbuzných oborů, odborné organizace, pro zadavatele (veřejní investoři, soukromí investoři). Portál je určený i poučeným laikům.

.

O NÁS

Portál DO PARKU byl založen v roce 2020. Důvodem byla potřeba rozšířit povědomí o krajinářské architektuře jako o samostatném svébytném oboru, který se zabývá tvorbou a plánováním veřejného prostoru a krajiny, a s ohledem na současné změny klimatu a životního prostředí přispívá k funkční krajině a rozvoji sídel.

Portál spravuje nezisková organizace DO PARKU – PORTÁL KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY, zapsaný spolek.

KOORDINACE

Lucie Vogelová

+420 606 603 203 vogelova@doparku.cz

Mým povoláním a vlastně i posláním a celoživotní vášní je být krajinářským architektem. Vytvářet venkovní prostor na míru pro lidi, usilovat o přírodní přirozenost a posilovat identitu místa je úžasná práce.
Když postavíte dům, tak většinou chcete, aby odolával času, ale když zasadíte strom, tak s radostí pozorujete, jak se mění během roku a jak rok za rokem roste. A přesně tuto vzrušující dynamiku mají i krajinářské projekty, které však zdaleka nejsou jen o vegetaci. A tak jsem moc ráda, že tady na DO PARKU můžeme postupně ukázat, co je krajinářská architektura v celé šíři.

REDAKCE KOORDINACE

Zuzana Štemberová

+420 603 185 858 stemberova@doparku.cz

Na krajinářské architektuře je pro mně stále fascinující její základ – práce s krajinou, přirozenými procesy, prostředím pro lidi, propojení míst a prostoru pro lidi. Líbí se mi dynamika oboru, kde je všechno hodně ve vývoji, a zároveň jeho citlivost, návaznost na historii a lokálnost. Vzhledem k současnému stavu krajiny a prostředí vnímám, že naše práce je potřebná, což se snažíme ukázat i na obsahu portálu DO PARKU.

MEDIA, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Lada Veselá

+420 776 966 630 vesela@doparku.cz

Krajinářskou architekturu jsem vystudovala a už nějakou dobu (okolo 20 let) pracuji v oboru. Mám to štěstí, že moje práce mě baví, naplňuje a dává mi smysl. Jak čas ubíhá, nevyhnutelně začínám cítit hranice; s tím souvisí potřeba předávat znalosti, aby se zajistila kontinuita vědění.
Když se k tomu přidá to, že se pohybuji ve skupině podobně naladěných kolegů, k tomu ráda komunikuji s lidmi a nebráním se novým věcem, není překvapením, že jsem našla své místo v týmu portálu DO PARKU.
Věřím, že svou prací pro portál mohu přinést svůj dílek puzzle do skládanky k pochopení krajinářské architektury v souvislostech.

KOORDINÁTOR INZERCE, DOTACE

Adam Šlégl

koordinator@doparku.cz

K odbornosti práce krajinářských architektů mám daleko. Nicméně ochrana přírody a krajiny je mé každodenní téma. Propojení člověka a krajiny je stěžejní a jsem rád, že existují cesty vzájemného kulturního a environmentálního porozumění, které reprezentuje krajinářská architektura a které mohu skrze portál Do Parku podpořit.

MÉDIA, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Eliška Syrůčková

esyruckova@gmail.com

Jsem studentka krajinářské architektury, krásného oboru, který u nás bohužel není tak známý. A tak jsem ráda, že mohu přispět k představení a rozšíření povědomí veřejnosti o krajině, architektuře i udržitelnosti.

REDAKTORKA

Kateřina Tobišková

+420 728 429 210 tobiskova@doparku.cz

Architektura mě vždy fascinovala. Moje kreativní já „bohužel“ funguje jen ve dvou dimenzích a tak se místo navrhování věnuji teorii a psaní. Na architektuře mě fascinuje to, že ovlivňuje každého – nemůžete jí utéct, ani se před ní schovat, promítá se do života každého z nás! Pokud je dobře navržená, je to radost. A právě radost by měla přinášet návštěva míst, o kterých pro portál DO PARKU píšu.

REDAKTOR

Tomáš Popelínský

popelinsky@doparku.cz

Autorizovaný krajinářský architekt. Obor vystudoval na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2007–2013. Spolupracuje s prof. Ivarem Otrubou a s ateliérem M&P Architekti – Krajinářská architektura. Od roku 2019 je členem České komory architektů, kde se momentálně podílí na činnosti pracovních skupin Krajinářská architektura a Udržitelnost. Od roku 2014 spravuje facebookovou, twitterovou a instagramovou stránku „lendskejp“, která mapuje aktuální dění v české krajinářské architektuře.

KONTAKT

DO PARKU – PORTÁL KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY, z.s.

Adresa: DO PARKU, grafická 20, 150 00 Praha 5
Telefon: +420 606 603 203
E-mail: doparku@doparku.cz

IČO: 097 16 467
Bankovní spojení: 1034504893/6100

VÝROČNÍ ZPRÁVY

PARTNERSKÉ ORGANIZACE