Zcela nový park je na území bývalé továrny Walter/Motorlet v Praze 5 – Jinonicích. Záměrem bylo vytvořit funkční park s vlastní identitou, využitelný co největším okruhem lidí z nové i původní zástavby, a zároveň v něm zachovat trvalou připomínku proslulé továrny.

2017

Barvitiova, Praha 5 Jinonice

PARK WALTROVKA

TERRA FLORIDA

,

2ka

Nový park nabízí zajímavé prostory doslova pro všechny a slouží také jako trvalá připomínka slavné továrny použitím prvků z bourané stavby i systémem informačních tabulí.

Morfologie terénu dělí park na dvě části s odlišným charakterem.

Liniový park 

Klasický park s autorskou fontánou inspirovanou tvarem legendárního leteckého motoru NZ 60 vyráběného v továrně Walter, pohodlnými cestami a lavičkami, pravidelně koseným trávníkem se stromy, velkým trvalkovým záhonem, originálním dětským hřištěm s tématem letectví a fitness prvky pro dospělé.

Park na kopci

Část zachovaného kopce s původními porosty a zachovaným bunkrem z 2. světové války – je připomínkou původní přírody uprostřed nové zástavby města. Záměrně je co nejvíce ponechán přirozenému vývoji. Po obvodu kopce vede hlavní asfaltová cesta, pohodlně průchozí, osvětlená, doplněná o lavičky v opěrné gabionové zídce, která propojuje park s okolními ulicemi a Liniovým parkem. Na vrchol kopce však vede pouze pěšina ze štěrkového trávníku procházející kolem bunkrů, z nichž jeden je tzv. Einmannbunker z 2. svět. války a druhý je nefunkční kryt civilní obrany, jehož nouzový výlez je využitý jako nová vyhlídka. I další materiály z bourané továrny znovu ožívají ve formě sedací zídky a schodů v přírodním amfiteátru a v podobě landartového „hada“. Na většině kopce zůstaly zachovány stávající perspektivní porosty dřevin, které jsou doplněny domácími druhy stromů, a původní trávobylinné podrosty jsou podpořeny nově vysetou květnatou loukou. Louka bude udržována postupným kosením, aby byla stále zachována část porostu pro život hmyzu a jako úkryt pro drobné živočichy.

 

 

 

150 150 PARK WALTROVKA 2022-08-25
Typ
Parky
Místo
Barvitiova, Praha 5 Jinonice
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
doprava: Promika, ZTI: Šetelík-Oliva, statika: Pohl, elektro: Vočko, stavba: AED
Web
terraflorida.cz
Rozloha v m2
27 000
Projekt
2013
Realizace
2017
Náklady v Kč
27 000 000
Investor
Next development, s.r.o.
Zhotovitel
terény, cesty, fontána, odvodnění, osvětlení, opěrné zdi: BULDIX s.r.o., zeleň: Ing. Karel Zelený, FAA – Florist Art Agency, hřiště: Hřiště.cz, mobiliář: mmcité, altán: StaVBa Praha, technologie fotntány: Fontány Kuneš