Navrhovaná koncepce vegetačních úprav v řešeném území si klade za cíl vytvořit v rámci vegetačních ploch systém zeleně s odpovídajícím měřítkem vyvažujícím zástavbu v území.

2014 - 2018

západní části Libeňských doků, Praha 8

DOKY LIBEŇ

Ian Bryan Architects

,

TERRA FLORIDA

Dlouhá léta opomíjená pražská nábřeží se v poslední době stala vyhledávanou lokalitou pro kvalitní bydlení. Tento bývalý přístav v Praze 8 se z hrubě zanedbaného a zchátralého území proměnil na bytový komplex s 250 byty.

Vegetační prvky zde nejsou chápány pouze jako doplněk, ale jako prvek, který se zásadním způsobem uplatňuje při formování charakteru území, a tak přispívá k zvýšení životní úrovně obyvatel.

Systém zeleně vychází z evropských standardů a je navržen s důrazem jak na pobytový charakter území, determinovaný provozními vztahy, tak i na efektivitu udržovací péče.

Při návrhu výběru jednotlivých druhů je kladen důraz na jejich vlastnosti tak, aby bylo dosaženo harmonického celku a současně byly rostliny tolerantní vůči negativním faktorům městského prostředí. K tomuto cíli je využito přirozené rozmanitosti jednotlivých prvků jak v rámci denního režimu (hry světla a stínu na trávníkových plochách v kontextu se solitérními dřevinami a skupinami dřevin), tak i v etapách proměn jednotlivých ročních období.

Mimořádně velké plochy okrasných trav koncipované ve vlnách kolem pěších cest se ve větru vlní stejně jako voda Vltavy, na jejímž břehu bytový soubor stojí.

150 150 DOKY LIBEŇ 2021-03-29
Typ
Veřejná prostranství
Místo
západní části Libeňských doků, Praha 8
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
http://www.terraflorida.cz, https://www.ibarch.cz/
Rozloha v m2
26 000 m2
Projekt
2008-2013
Realizace
2014 - 2018
Náklady v Kč
4 500 000 jen vegetační prvky
Investor
Crestyl
Další
Nejlepší rezidenční projekt let 2015, 2016 a 2017