Bytový dům ve staré pražské čtvrti postavený na ploše staré zahrady, se vstupem vyznačeným kvetoucími záhony a výrazným mobiliářem.

2017

Na Marně 7, Bubeneč, Praha 6

VILLA ATRIUM BUBENEČ

Pata & Frýdecký architekti

,

TERRA FLORIDA

Vstup do domu doprovázejí záhony keřů, okrasných trav a trvalek, doplněné o originální lavičku od firmy mmcité. Pohled na záhony měnící se v průběhu roku zpříjemňuje každodenní odchod a příchod do domu.

Na tento prostor navazuje uzavřená zahrada využívaná především obyvateli přízemních bytů. Zahrada byla řešena jednoduše – lemována byla řadou menších stromů a tvarovaným živým plotem, většina zbylé plochy byl pobytový trávník. Původně zde byly navrženy okrasné hrušně, připomínající původní pěstební využití zahrady. Dnes je osázení zahrady změněno.

Na části střechy je založena extenzivní výsadba rozchodníků, mechů a suchomilných bylin.

150 150 VILLA ATRIUM BUBENEČ 2021-03-29
Typ
Omezeně přístupné
Místo
Na Marně 7, Bubeneč, Praha 6
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
www.terraflorida.cz, www.patafrydecky.cz
Rozloha v m2
předprostor vstupu cca 150m2, celý pozemek cca 1 550 m2
Projekt
2012 - 2016
Realizace
2017