Cílem parterových úprav budovy NTK bylo vytvořit městský prostor aktivní i relaxační, dobře využitelný nejen návštěvníky knihovny, ale i studenty z okolních škol a obyvateli okolních domů. Proto je parter okolí budovy NTK navržen jako dvě odlišné plochy – směrem k Technické ulici aktivní, ryze městský prostor, směrem k Bechyňově ulici relaxační, spíše parkový prostor. .

2008 - 2009

Technická 13, Dejvice, Praha 6

NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Projektil architekti

,

TERRA FLORIDA

Projekt Národní technické knihovny v Dejvicích zvítězil v anonymní architektonicko urbanistické soutěži v roce 2000. Autorem architektonického návrhu knihovny je ateliér Projektil Architekti.

Parter okolí budovy NTK je navržen jako dvě odlišné plochy – směrem k Technické ulici aktivní, reprezentativní prostor, směrem k Bechyňově ulici relaxační, spíše parkový prostor.

Reprezentativní prostor je charakteristický minimem zeleně, je tvořen volně průchozí plochou s betonovým povrchem, kterou probíhá linie stromů navazující na osu výsadeb v ulici Technické. Linie stromů má vytvořit co největší hmotu zeleně a nemá bránit volnému pohybu na ploše mezi budovou knihovny a budovami okolních škol. Proto byly zvoleny vzrůstné platany. Prostor pod zemí je protkaný sítěmi technické infrastruktury, které velmi omezují možnost výsadeb. Relaxační prostor na východní straně od budovy je naopak plný zeleně a zve k trávení času venku. Terén je částečně výškově modelován, což spolu se stromy přidává prostoru příjemnosti. Plocha je protkána prakticky nasměrovanými pohodlnými betonovými chodníky s autorskými lavičkami, které jsou návrhem ateliéru Projektil Architekti.

Každá z šesti ploch má mírně odlišný charakter. Jsou tu umístěny zatravněné terénní modelace oddělující navazující parkoviště a komunikace, vysazeny velké i menší stromy v řadě, rastru i jako solitéry. Vytvořila se tak slunná otevřená i přistíněná místa. Zachovat se podařilo jeden velký topol, který nyní tvoří dominantu prostoru. K sezení a odpočinku se v letních dnech používají také trávníky.  Zdi nájezdů do podzemních garáží jsou kryty popínavými rostlinami.

Budova knihovny má na ploše střechy (cca 3 300 m2) založenou extenzivní zahradu z rozchodníků, netřesků a travin, na vrstvě substrátu o tloušťce 10 cm.

150 150 NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 2021-03-29
Typ
Děti, pohyb, vzdělávání
Místo
Technická 13, Dejvice, Praha 6
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
www.terraflorida.cz, www.projektil.cz
Rozloha v m2
12 800
Projekt
2004 -2007
Realizace
2008 - 2009
Investor
Státní technická knihovna
Zhotovitel
Swietelsky stavební s.r.o