Cílovou podobou návrhu je představení rajského dvora v maximální míře historické autentičnosti v podobě z období Beuronské přestavby po roce 1880. Navržený přístup k obnově lze nazvat reanimací – tzn. prezentací takové podoby, která se co nejvíce blíží vybranému dokladovanému, proveditelnému a udržitelnému stavu jeho historického vývoje a která zohledňuje komplexní podmínky a okolnosti zamýšleného využití v současnosti.

2017- 2018

Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 – Nové Město

RAJSKÝ DVŮR EMAUZY

TERRA FLORIDA

Půdorysná kompozice

Vlastní navrhovaná podoba rajského dvora Emauzy vychází z dochovaných pramenů z beuronského období s důrazem na tradiční výraz a modulové členění prostoru. Konkrétně je prostor rozdělen tradičním křížovým uspořádáním cest v osách situovaných podle světových stran s kruhovým centrálním prostorem, ve kterém je umístěna dominanta kříže. Křížové uspořádání cest přechází ve zpevněnou plochu podél obvodového zdiva.  Těmito zpevněnými plochami jsou vymezeny čtyři vegetační plochy, které jsou dále odlišeny vegetačními prvky na obvodový trávníkový pás a vnitřní záhonovou výsadbu tradičních trvalek používaných v rajských dvorech.

Dimenzování půdorysné dispozice respektuje původní modul, tj. násobky tří metrů, který je uplatněn v rámci kruhového podstavce o průměru 3 m, dále jej opisuje 1,5 m široká cesta, na kterou navazuje vegetační plocha v šíři 3 m a dále zpevněná plocha opět v šíři 3 + 1,5 m. Vegetační plocha je navíc členěna dle použitých prvků na 1,5 m široké celky.

Středový kříž

Myšlenka na rekonstrukci kříže v jeho původní autentické podobě byla s ohledem na jeho složitost opuštěna. Nově navrhovaná úprava jasně deklaruje, že se jedná o nový prvek, který si ovšem klade za cíl vytvořit duchovní sepětí s původním prvkem, a to za pomoci původních symbolů a hesel na podstavci.

Vlastní ztvárnění je navrženo jako inverzní, kde je kříž odhmotněn vymezením objemovým uspořádáním vnějších ploch. Toto ztvárnění poukazuje na sekularizaci naší duchovně vyprázdněné společnosti a průzory, které vytvářejí objem hmoty okolo kříže, lze vnímat tak, že je ve své podstatě obsažen ve všem, co nás obklopuje.

Více o krajinářském ateliéru TERRA FLORIDA.

150 150 RAJSKÝ DVŮR EMAUZY 2022-08-28
Typ
Kultura, umění a spiritualita
Místo
Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Odvlhčení zdiva kláštera: Ing. Lukáš Balík, Ph.D., ČVUT - Kloknerův ústav, ZTI: Šetelík Oliva s.r.o., statika: Ing. Zdenka Adamiecová, elektro: Projektování elektrických zařízení – Zbyněk Vermach, Osvětlení: Atelier světelné techniky s.r.o
Web
www.terraflorida.cz
Rozloha v m2
441
Projekt
2012-2015
Realizace
2017- 2018
Náklady v Kč
3 500 000
Investor
Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích
Zhotovitel
Zahradnické práce: Jasan, Zdeněk Hradilák, Stavební firma: Martin Vik, Kamenické práce: Kámen, Ludmila Šťovíčková