Classic 7 je obnova tzv. brownfields a je součástí souvislé zóny zástavby podél meandru Vltavy. Snaží se znovu začlenit přístav do této čtvrti a zapojit dialog mezi lidmi a transformovaným okrajem Vltavy.

2016 - 2018

Praha 7, Holešovice, mezi ulicemi U Uranie, Jankovcova a U parního mlýna

CLASSIC 7

CMC architects

,

TERRA FLORIDA

Venkovní úpravy dotváří městský veřejný prostor a spolu s ikonickými industriálními objekty původních pražských automatických mlýnů jsou pokračováním duální estetiky, tedy masivní průmyslové architektury, snoubící se s moderní, inteligentní, lehkou a transparentní dostavbou.

Nositelem myšlenky je zejména architektonická kancelář CMC.

Výstavba byla prováděna ve třech etapách – v první etapě bylo zrealizováno náměstí mezi zrekonstruovanými budovami s rastrem bíle kvetoucích sakur Prunus serrulata ´Shirotae´ v nádobách na konstrukci v trávníkové ploše s lavičkami a vodním prvkem a dřevěné molo se schodišti, které lemuje budovy a řeší terénní rozdíly mezi ulicí a vstupy do rekonstruovaných budov.

Ve druhé etapě byla realizována promenáda s velkým vodním prvkem a dřevěným molem, kterou doprovází řada také bíle kvetoucích sakur Prunus serrulata ´Tai haku´. Promenáda prochází areálem bývalých mlýnů, propojuje ulici Jankovcovu a U Uranie.

Ve třetí etapě byla dokončena část areálu v blízkosti ulice U Uranie – doplněna promenáda o alej javorů Acer campestre, travnatou plochu s rastrem bíle kvetoucích sakur Prunus serrulata´Shirotae´ a muchovníky Amelanchier lamarckii v nádobách s lavičkami. Chodníky jsou místy lemovány kvetoucími trvalkami a okrasnými trávami.

Vedlejší areál školky se vzrostlými stromy odděluje od areálu chodník pro pěší a travnatý pás s okrasnými trávami a solitérními vícekmennými keři.

Výsadby stromů v parkovišti a záhony okrasných trav a trvalek v severní části areálu nebyly zrealizovány, zůstaly pouze trávníkové plochy.

150 150 CLASSIC 7 2021-04-16
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Praha 7, Holešovice, mezi ulicemi U Uranie, Jankovcova a U parního mlýna
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
www.terraflorida.cz, http://www.cmca.cz/
Rozloha v m2
22 000
Projekt
2006 - 2016
Realizace
2016 - 2018
Investor
AFI Europe Czech Republic s.r.o.
Zhotovitel
1. Etapa - p.Horský