Rozevlátá line trav doprovázející říční proud i dopravní tepnu Rohanského nábřeží v Praze 8. Okrasné trávy mohou vytvořit bezpečný veřejný prostor.

2014

Rohanské nábřeží 678, Karlín

RIVER GARDEN

Schindler Seko architekti

,

TERRA FLORIDA

Uliční parter

Navrhované úpravy uličního parteru řeší jak prostor před objekty podél ulice Rohanské nábřeží v Praze 8, tak i prostor při jižní fasádě objektu s výjezdem z podzemních garáží. Prostor před objekty V3 a V6 podél ulice Rohanské nábřeží je dlouhý cca 155 m a široký 4,4 m. Navržené řešení spočívá v protažení stromořadí platanů Platanus x acerifolia v návaznosti na předcházející etapy výstavby Rohanského ostrova a dále v umístění 150 m dlouhé zvlněné liniové výsadby okrasných travin  Miscanthus sinensis ´Gracillimus´ v parterovém trávníku. Výsadba travin je vedena v ose stromů tak, aby byla usnadněna údržba trávníkové plochy sečením.

Vnitroblok

Parter vnitrobloku je situován částečně na střešní konstrukci podzemního parkoviště s výšku substrátu 0,3 až 1,4 m. Navrhovaná zeleň je řešena kombinací čtyř vegetačních prvků: parkový trávník, výsadby stromů s malou korunou, výsadby v nádobách a záhonová výsadba keřů, trvalek a travin. Prostorové uspořádání vychází z triangulárního motivu, který je upraven dle aktuálního trasování komunikací. Podél nástupní zpevněné plochy jsou  záhonové výsadby keřů, trvalek a okrasných travin, které jsou situovány do pásové výsadby doprovázející zpevněnou plochu. Tyto výsadby jsou tematicky členěny dle použitých rostlin do motivu čtyř ročních období. Při výběru jednotlivých druhů trvalek byl kladen důraz na jejich vlastnosti tak, aby bylo dosaženo vzájemného harmonického celku a naplnění tematického záměru jednotlivých ploch. Druhové zastoupení všech rostlin bude směrovat k trvalé udržitelnosti s důrazem na převážné zastoupení evropských druhů.

Výsadby v nádobách

Výsadby v nádobách vytváří předěl mezi venkovním posezením kavárny a veřejnou  plochou. Navržené rostliny jsou vybrány s ohledem na obecně nepříznivé podmínky pro růst rostlin v nádobách.

Více o krajinářském ateliéru TERRA FLORIDA.

150 150 RIVER GARDEN 2022-08-25
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Rohanské nábřeží 678, Karlín
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Schindler Seko architekti
Web
www.terraflorida.cz, schindlerseko.cz
Rozloha v m2
5 400 m2
Projekt
2013
Realizace
2014
Náklady v Kč
1,8 mil
Investor
HB Reavis Real Estate