Nová budova Českého vysokého učení technického zastavila již poslední volnou parcelu vysokoškolského kampusu navrženého regulačním plánem prof. Engela z roku 1924.

2009

Thákurova 9, Dejvice, Praha 6

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Šrámková architekti

,

TERRA FLORIDA

Nová budova Fakulty architektury je orientována k přístupové ose areálu kampusu ČVUT. Ke směru příchodu je otočena otevřeným nádvořím, které zabírá 1/4 půdorysu a je  vymezené pouze dvěma průčelími a sloupem. Vlastní náplň je soustředěna okolo této nástupní plochy ve tvaru V. Prostoru kolem fakulty vévodí opravdu velké stromy (platany), které mají za úkol celou budovu “obalit” a jako podrost s nízkým nárokem na údržbu byl poměrně netradičně zvolen výhradně břečťan. Budova má také extenzivní zelenou střechu.

150 150 FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT 2021-04-02
Typ
Děti, pohyb, vzdělávání
Místo
Thákurova 9, Dejvice, Praha 6
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
www.terraflorida.cz
Rozloha v m2
3 800 m2
Projekt
2007-2008
Realizace
2009
Náklady v Kč
0 Kč
Investor
České vysoké učení v Praze
Zhotovitel
Metrostav