Návrh vychází především z povahy lokality - v CHKO České středohoří. Je zde kladen důraz na přírodě blízký charakter parku.  

Návrh vychází především z povahy lokality – v CHKO České středohoří. Je zde kladen důraz na přírodě blízký charakter parku. To se odráží jednak v použití přírodních materiálů (velké kameny, padlé kmeny), jednak v základních funkcích parku. Kromě rekreační funkce je zde akcentováno zadržení vody v krajině a podpora domácích druhů dřevin a bylin.

150 150 PARK MIŘEJOVICKÁ STRÁŇ 2021-08-23
Typ
Krajina a voda
Místo
Litoměřice, Miřejovická stráň mezi ulicemi Broskvová, Malinová, Jahodová, K Radobýlu
Autor
TERRA FLORIDA
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
http://www.terraflorida.cz/
Rozloha v m2
14 000 m2
Projekt
2011 - 2014
Realizace
2015
Náklady v Kč
10 000 000
Investor
Město Litoměřice, dotace SFŽP osa 6
Zhotovitel
Gardenline s.r.o. Gabriel s.r.o.
Vložil
TERRA FLORIDA 29. 7. 2020