Návrh vychází především z povahy lokality - v CHKO České středohoří. Je zde kladen důraz na přírodě blízký charakter parku.  

Opatření proti erozi

Řešení parku v nové obytné čtvrti Miřejovická stráň v Litoměřicích vychází potřeby zadržet přívalové deště, které působily erozi. V důsledku těchto srážek se svažitým územím valila balastní voda, která rychle odtékala přes pozemky nově postavených rodinných domů a jejich zahrad. Projekt byl iniciován městem Litoměřice a spolufinancován z dotací SFŽP. Projekční práce začaly v roce 2011, realizace byla dokončena v roce 2015.

Dětské hřiště, sad i květnaté louky

Park leží na čtyřech nesourodých pozemcích, které na sebe částečně navazují. Vzniklo tu dětské hřiště s oválem pro jízdu na odrážedlech, ale také okrasný sad tvořený kultivary okrasných jabloní a třešní. Základem parku je kompozice z landartově pojatých valů, které zadržují srážkovou vodu. Součástí hry s terénem je i pás s korytem, které je doprovázeno travnatými kopečky. Ty tvarově navazují na morfologii Českého Středohoří. Byly na nich použity směsi květnatých luk od firmy Agrostis Trávníky.
Návrh parku kromě obvyklé rekreační a okrasné funkce řeší aktuální téma hospodaření s dešťovou vodou. Problematiku zadržení vody v krajině pojímá prakticky a snad i netradičně.

150 150 PARK MIŘEJOVICKÁ STRÁŇ 2022-08-25
Typ
Krajina a voda
Místo
Litoměřice, Miřejovická stráň mezi ulicemi Broskvová, Malinová, Jahodová, K Radobýlu
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
http://www.terraflorida.cz/
Rozloha v m2
14 000 m2
Projekt
2011 - 2014
Realizace
2015
Náklady v Kč
10 000 000
Investor
Město Litoměřice, dotace SFŽP osa 6
Zhotovitel
Gardenline s.r.o., Gabriel s.r.o.
Vložil
TERRA FLORIDA 29. 7. 2020