Chápeme města. Rozumíme přírodě. Myslíme na budoucnost.

Šmídová Landscape Architects, s.r.o.

JAK PRACUJEME A ČÍM SE LIŠÍME

Ekologie krajiny. Správné hospodaření s vodou. Smysluplná trvalá udržitelnost. Pro nás jsou to zásadní prvky krajinářské architektury, bez kterých nevznikne dlouhodobě fungující celek.

ZDRAVÁ KRAJINA ŠETŘÍ NÁKLADY

Při návrhu a při výběru rostlin počítáme s místními podmínkami. Zohledňujeme nadmořskou výšku, všímáme si typu půdy a dbáme na vodní zásobení.
Dokážeme tím snížit dodatečné náklady, protože potom se nemusí  investovat do závlahových systémů nebo neustále doplňovat hnojiva. a nehrozí ani to, že by bylo potřeba nakonec vyměnit půdu.

S VODOU SE MUSÍ SPRÁVNĚ HOSPODAŘIT

Voda je nepostradatelná. A čím dál dražší. My pracujeme tak, abychom o ni nepřicházeli. Vyhýbáme se vegetaci s vysokými nároky na závlahu a v našich návrzích často najdete suché poldery, rybníky nebo tůně, díky kterým zadržíme vodu v krajině.

MYSLÍME NA BUDOUCNOST

Dopředu zvažujeme, jak náročná bude údržbaPředvídáme možné komplikace. Domlouváme se s klientem, jaké má možnosti a co zvládne.
Mnohdy totiž stačí málo, aby lesy, louky, parky nebo městská zeleň byly zdravé, nenáročné a krásné.  Často je potřeba jen všímavost a pečlivost a příroda si už poradí sama.

NAŠE ZKUŠENOSTI Z ČR I ZE ZAHRANIČÍ

Od založení ateliéru v roce 2002 za sebou máme stovky různorodých zakázek. Oborovou všestrannost dokládáme hlavně na projektech s krajinářským nebo ekologickým zadáním včetně rekonstrukce lesů a rybníků nebo revitalizace kalové laguny.

Máme i mezinárodní zkušenosti ze Švýcarska, Německa, Slovenska nebo Maroka. Častá spolupráce se zahraničními ateliéry nás inspiruje a otvírá nám nové pohledy na krajinářskou architekturu.

FILOZOFIE ATELIÉRU

Zabýváme se skutečnou krajinářskou architekturou. Ať se jedná o parky, veřejné prostory ve městech nebo o rodinné zahrady, naše práce bude vždy víc než pouhá dekorace. Pomocí zeleně a dalších prvků vytváříme prostor, který má předem jasně daný cíl.

Zakládáme si na spolupráci mezi obory, které do procesu návrhu krajinářské architektury vstupují. Díky tomu jsou použité jen vhodné materiály, technologie a vegetace.  Naše projekty a realizace fungují jako celek, přičemž každá jeho část přesně plní svěřenou roli.

CO DĚLÁME JINAK?

Navrhujeme krajinu. Pracujeme s prostorem. Zakládáme si na tom, že máme široký krajinářský záběr. Navrhujeme vše od skalniček přes rekonstrukci vodního systému v zámecké zahradě a úpravy v lesoparku po urbanistická řešení. Komponujeme prostor. V přírodě, na venkově i ve městech nebo průmyslových oblastech.

150 150 Šmídová Landscape Architects, s.r.o. 2020-10-15