OAKS je rozsáhlý rezidenční projekt nedaleko Prahy, rozprostírající se na více než 140 ha pozemků. Je zasazený do malebné středočeské krajiny u obce Nebřenice. Krajinářské řešení tohoto projektu je mimořádně rozmanité a rozsáhlé. Od revitalizace rybníků s břehovými porosty a vytvoření tůní jako biotopů pro živočichy, až po luční výsevy, zalesňování a revitalizace lesů. Kromě krajinářských úprav jsou v projektu řešené i veřejné prostory, náměstí a ulice.

2014, biofiltry 2018

Nebřenice

OAKS PRAGUE – I. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Šmídová Landscape Architects

Rybníky

Nebřenických rybníků je více, a to přesně 4. Jedná se o tzv. lesní, zámecký a dva v dolní části údolí. Jelikož zde není praktikován chov ryb, jedná se přesněji řečeno o vodní nádrže. Všechny nádrže byly v průběhu let 2013-2015 postupně rekonstruovány, přičemž byla nově zbudována jejich technická vybavenost a zejména realizovány rozsáhlé litorální, neboli mělčinové plochy. Na tyto mělčiny pak bylo cíleně vysazováno velké množství mokřadních rostlin ve vícedruhových společenstvech. Rostliny však byly vysazovány nejen do mělčin, ale i do tzv. hlubokých zón.

Tůně

Tůně jsou důležitou součástí tzv. kompenzačních opatření projektu, kterými se nahrazují určité újmy v krajině způsobené zdejší výstavbou. Realizovány jsou zejména tzv. neprůtočné tůně. Tedy uměle vyhloubené menší nádrže bez přítoku, ve vlhkých polohách s mělkou hladinou spodní vody. Většina těchto tůní bývá přes celý rok s vodní plochou, pouze při extrémním suchu dočasně vysychají.

Vlhké porosty

Vlhké luční porosty navazují na vodní nádrže, tůně a vodoteče. Nejcennější dosavadní plochy tohoto typu byly při stavbě záměru chráněny speciálním řešením jamkovišť a odpališť, které byly od okolního půdního prostředí izolovány. Lokálně byla na nových plochách navržena osiva s vlhkomilnou skladbou rostlin.

Biofiltry

V částech areálu golfového hřiště, kde jsou povrchové a průsakové drenáže svedeny do malých vodních toků, jsou navrženy biotechnologické denitrifikační reaktory, stručně označené jako biofiltry. Tyto prvky se starají o přirozenou úpravu drenážované vody z budoucího hřiště a slouží k odbourávání přebytečných živin, které by jinak zatěžovaly navazující vodní biotopy (potok, rybníky, nivy apod.). Biofiltry budou širokospektrálně ochuzovat drenážované vody o navázané nečistoty a především živiny.

150 150 OAKS PRAGUE – I. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2021-03-29
Typ
Krajina a voda
Místo
Nebřenice
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Vodohospodářská část: MV projekt, koncepce biofiltrů: Dekonta, tým Oaks: www.oaksprague.cz/tym-oaks
Web
www.smidova-la.com
Rozloha v m2
1400000
Projekt
2012
Realizace
2014, biofiltry 2018
Investor
Arendon a.s.
Vložil
Lukáš Pinkava 27. 10. 2020