Návrh vegetačních úprav zahrnuje vnitroblok a pásy veřejné zeleně v uličním parteru v ulicích Vršovická, Altajská, Kavkazská a Archangelská.

2017

Praha 10, Vršovická 55

DVŮR BYTOVÉHO DOMU 4BLOK

Šmídová Landscape Architects

Zde jsme nechali vysadit stromy a doplnit stromořadí. Prostory v jednotlivých ulicích jsou pak dále výrazně odlišeny podrosty. Ty vycházejí z extenzivních trvalkových směsí odolných městskému prostředí. Vnitroblok je koncipován jako plocha vyhrazené zeleně pro obyvatele domu. Nejvýraznějším designovým prvkem centrální travnaté plochy jsou nášlapné dlaždice. Prostor je doplněn mobiliářem, herními prvky, stromy, nízkými okrasnými travinami a popínavkami na plotech.

150 150 DVŮR BYTOVÉHO DOMU 4BLOK 2021-04-02
Typ
Parky
Místo
Praha 10, Vršovická 55
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Chmelař architekti
Web
www.smidova-la.com
Rozloha v m2
2000 m2
Projekt
2012 - 2016
Realizace
2017
Vložil
Lukáš Pinkava 29. 7. 2020