Konverze torza původní stanice lanovky na vyhlídku.

2019

Letenské sady, Praha 7

LETENSKÉ SADY – PROSTOR OBJEKTU BÝVALÉ LANOVKY

Šmídová Landscape Architects

Letenské sady jsou unikátní parková plocha mající své pevné místo v systému městské zeleně. Řešené nároží je v současné době veřejnou parkovou plochou. Těžištěm je prostor s pozůstatky horní stanice lanovky, kde se nachází torzo ocelového zábradlí, část kamenných schodů a opěrných zídek. Projekt má za úkol vyřešit nové využití tohoto historického místa a vytvořit další z výrazných bodů v Letenských sadech.

Konceptem návrhu řešení prostoru kolem pozůstatků bývalé horní stanice lanovky bylo vytvoření nového vyhlídkového místa a připomenutí historické podoby stanice. V místě vyhlídky je pomocí kamenného pole zpevněn svah a vytvořen terénní stupeň sloužící k posezení a rozhledům. Podoba výsledné úpravy dbá na materiálové rozlišení autentických a repasovaných prvků od nového designu. Vlastní objekt vyhlídky je nasvětlen teplým ambientním LED osvětlením.

Součástí návrhu je také dlouhý lineární ocelový prvek zasazený do terénu, v němž jsou jako memento textově zaznamenány důležité datové milníky a informace týkající se historie lanové dráhy.

150 150 LETENSKÉ SADY – PROSTOR OBJEKTU BÝVALÉ LANOVKY 2021-03-29
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Letenské sady, Praha 7
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
stavební podpora: K. Lorenz, statické řešení: K. Lorenz st., stavební průzkumy: NV Engineering, rozpočtové práce: Questima, zásady organizace výstavby: H. Holakovská, vizualizace: neoVISUAL
Web
www.smidova-la.com
Projekt
2016 - 2018
Realizace
2019
Náklady v Kč
2,8 mil.
Investor
Magistrát hl. m. Prahy
Zhotovitel
BULDIX s.r.o.
Vložil
Lukáš Pinkava 27. 10. 2020