Obnova vegetačních úprav a pěšího parteru.

2016 - 2017

Praha 10

HEROLDOVY SADY

Šmídová Landscape Architects

Park Heroldovy sady je zelená plocha v centru Vršovic, hojně využívaná obyvateli čtvrti k venčení psů, a také studenty přilehlé vysoké školy k relaxaci. Park ale potřeboval obnovu, a proto došlo k jeho revitalizaci podle našeho návrhu. Došlo zejména k úpravě cestní sítě včetně vybudování nových dlážděných povrchů cest a mlatových ploch s posezením. Přidán byl nový mobiliář v dostatečném počtu a veřejné osvětlení. Vegetační úpravy spočívají pouze v revitalizaci trávníku, pěstebních opatřeních na stávající zeleni a výsadbě několika nových stromů.

150 150 HEROLDOVY SADY 2021-04-02
Typ
Parky
Místo
Praha 10
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
geodetické zaměření: D. Pomahač, dopravní řešení: VIA - projektový dopravní ateliér, vodohospodářská část: Fortina Projekt, inženýrské sítě: Růžička a partneři, vizualizace: neoVISUAL
Web
www.smidova-la.com
Rozloha v m2
6750
Projekt
2014 - 2015
Realizace
2016 - 2017
Náklady v Kč
11 mil.
Investor
Městská část Praha 10
Zhotovitel
Gartensta plus s.r.o.
Vložil
Lukáš Pinkava 27. 10. 2020