Řešení celkové revitalizace území vč. vegetace, zpevněných ploch a cestních sítí, veřejného osvětlení a inženýrských sítí, obnovy břehových linií vodních ploch, doplnění drobné architektury, mobiliáře a herních prvků.

2020

Jesenice u Prahy

REVITALIZACE PARKU U RYBNÍKU PANČÁK / E.1A, E.1B

Šmídová Landscape Architects

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce kulturního domu a úprava jeho bezprostředního okolí. Změna tváře socialistického centra na současnou otevřenou radnici a kulturní prostory splňující dnešní požadavky a jde ruku v ruce s úpravou parteru objektu. Náš návrh se zaměřuje na přetvoření třech hlavních vstupních předprostorů do objektu – jednak vstupní piazzetty do městského úřadu, dále pak přednímu a zadnímu vstupu do kulturního centra. V návrhu je kladen důraz jak na hospodaření s dešťovou vodou, tak na výsadby řešené soudobými technologiemi zabezpečující kvalitní vývoj jedinců.

150 150 REVITALIZACE PARKU U RYBNÍKU PANČÁK / E.1A, E.1B 2021-03-29
Typ
Parky
Místo
Jesenice u Prahy
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
geodetické zaměření: Jurisgeo, dopravní řešení: VIA – projektový dopravní ateliér, vodohospodářská část: Fortina Projekt, inženýrské sítě: Růžička a partneři, rozpočtové práce: M. Pivrnec, zásady organizace výstavby: L. Drofa, statické řešení: K. Lorenz st., požární řešení: P. Šturma, vizualizace: neoVISUAL
Web
www.smidova-la.com
Rozloha v m2
10300
Projekt
2017
Realizace
2020
Náklady v Kč
8,2 mil.
Investor
Město Jesenice
Zhotovitel
Gartensta plus, s.r.o.
Vložil
Lukáš Pinkava 27. 10. 2020