Záznam z konference Modrozelená infrastruktura v praxi: příklady a zkušenosti s aplikací městských standardů

Jaké kroky Praha dělá pro obyvatelnější město v době klimatické krize? Co se již podařilo a kde se může inspirovat? Jaké jsou výzvy a úskalí zaváděných principů modrozelené infrastruktury? Jak zajistit, aby stromy v ulicích mohly prostředí zlepšovat? Co s dešťovou vodou, které je někdy málo, jindy moc?

Modrozelená infrastruktura v praxi – příklady a zkušenosti s aplikací městských standardů. Konference je určená pro odbornou veřejnost, projektanty a zástupce samospráv.

Díky spolupráci mezioborových týmů krajinářských architektů, arboristů, vodohospodářů, technických a dopravních inženýrů i dalších profesí vznikly dva nové standardy pro výsadbu a péči o stromořadí v ulicích a pro hospodaření se srážkovou vodou v Praze. Co tyto standardy obsahují a jaké jsou první zkušenosti s jejich použitím představí v CAMPu její autoři, zástupci městských organizací a projektanti. Na konferenci přijalo pozvání také holandské město Eindhoven, které ukáže jejich přístupu k rozvoji modrozelené infrastruktury.

150 150 Záznam z konference Modrozelená infrastruktura v praxi: příklady a zkušenosti s aplikací městských standardů 2024-05-21