Soutěž na úpravu okolí “Galerie cti” v Hradci Králové

Město Hradec Králové vyhlašuje architektonicko-výtvarnou soutěž na úpravu veřejného prostoru v okolí „Galerie cti“ U Koruny 

Cílem soutěže je nalezení nejvhodnějšího řešení úpravy veřejného prostoru v okolí „Galerie cti“ U Koruny, které:

  • povede ke zlepšení pobytových kvalit tohoto prostoru,
  • navrhne úpravy betonového monumentu Galerie hrdinů a průkopníků socialistické práce (neboli “Galerie cti“), který leží ve středu tohoto veřejného prostoru.

Soutěž skýtá na českém poli vcelku jedinečnou možnost hledat vztah k dochovanému uměleckému dílu, které je přímo spojené s minulým režimem.

Před vyhlášením soutěže proběhla odborná debata a setkání s veřejností, výstupy obou akcí jsou součástí zadání soutěže.

V porotě soutěže zasednou Osamu Okamura, Lucie Vogelová, Pavel Karous, Ladislav Jackson, Viktória Mravčáková, Dominik Lang, Anežka Bartlová a za investora Adam Záruba, Ilona Dvořáková, František Zachoval, Petr Brůna, Oldřich Vlasák, Marcela Křelinová

Soutěž je dvoufázová, odevzdání soutěžního návrhu pro 1. fázi je ve čtvrtek 29. 8. v 15:00, termín odevzdání 2. fáze je předběžně 28. 11.

První cena: 100 000 Kč

Druhá cena: 80 000 Kč

Třetí cena: 60 000 Kč

Neoceněným a nevyloučeným účastníkům druhé fáze soutěže bude udělena náhrada výloh

30 000 Kč.

Soutěžní podmínky, zadání soutěže a veškeré podklady naleznete na profilu zadavatele, přes který také probíhá komunikace se zadavatelem. Více informací naleznete rovněž na webu města.

150 150 Soutěž na úpravu okolí “Galerie cti” v Hradci Králové 2024-06-30