Zasaďme se o stromy

Mít a nebo nemít ve městě pod okny vysazené stromy? Mají pravdu ti, kteří si užívají bydlení uprostřed zeleně s vůní květů, za zpěvu ptactva a přírodou na dosah? Nebo spíš ti, kterým vadí spadané listí a chtěli by raději místo stromů parkovací místa pro auta? Když zvážíte všechna pro a proti, zjistíte, že strom poskytuje člověku ve městě tolik služeb, že by otázka měla znít spíš – jak se o stromy starat, jak a kam je vysazovat, abychom s nimi žili v souladu.

Správce stromořadí Tomáš Trnka z Veřejné zeleně města Brna vzpomíná na to s jakými reakcemi lidí se setkává během celoroční péče o stromy od sázení až po jejich kácení. Vydali jsme se do ulic Brna s vědcem Danielem Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Na zádech nosil zvláštní přístroj a mířil na rozpálená i chladnější místa termokamerou, aby nám ukázal, že stromy jsou ideální klimatizační jednotkou. Průvodce pořadem, popularizátor vědy a přírody doc. Ladislav Miko nás udivil jednoduchými pokusy, které dokazují schopnost stromů ochlazovat a zachycovat prach. O jejich vlivu na naše zdraví promluvil ředitel Fakultní nemocnice v Olomouci, prof. Roman Havlík. Zoolog Aleš Toman nám ukázal, jak stromy přitáhnou k našim domovům i další podoby přírody. Ekonom Jan Macháč z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem umí spočítat jakou hodnotu mají služby poskytované stromy ve městě a jak moc se vyplatí. Kupodivu, strom si na sebe umí vydělat. S kamerou jsme byli svědky, jak se rekultivují kořeny vzrostlých stromů, arborista David Hora nám při tom vysvětlil, co vlastně strom potřebuje pro úspěšný život v městských podmínkách. V průběhu rekonstrukce Moravského náměstí v Brně stavbyvedoucí Stanislav Maláník ukazuje, že se praxe ochrany stromů na stavbách zlepšuje. Natočili jsme příklady zlepšení hospodaření s dešťovou vodou v Brně Medlánkách a na Smetanově nábřeží v Praze. 

Dokumentárním zkoumáním vztahu člověka stromu jsme zjistili, že je prostě jednodušší a příjemnější žít ve městě, když s námi stromy jsou. Zasaďme se o stromy a bude se nám žít lépe.

Jde o dokument, který je určen široké odborné i laické veřejnosti. Jeho základní úlohou je vysvětlit, jak důležitou úlohu stromy ve veřejném prostoru plní a také veřejnosti sdělit, že je to ona, kdo může společenskou poptávkou formulovat požadavek na lepší a kvalitnější péči o stromy. V našich vzdělávacích aktivitách směrem k širší veřejnosti chceme dále pokračovat a jako velmi důležitou součást této aktivity vnímáme zejména vzdělávání starostů malých obcí. Budeme rádi, pokud nás v této činnosti podpoříte šířením tohoto dokumenty a také opětovným uhrazením členského poplatku (případně se stanete našimi novými členy). Podpoříte tak nejenom finanční stabilitu a činnost SZKT, ale také její kredibilitu ve veřejném prostoru – čím větší a silnější bude naše členská základna, tím větší a silnější bude náš mandát k formulování oborových názorů na veřejnosti.  

Dokument „Zasaďme se o stromy“ můžete použít pro vlastní potřebu, při komunikaci se zákazníky, jako podklad pro veřejná projednávání či inspiraci pro vedení vašich měst a obcí, pro školy a školky, apod.  Budeme rádi, pokud budete odkaz na film šířit dále. Přispějete tak nejen ke zvýšení povědomí o této problematice, ale také k propagaci našich oborů. I když to není primárním záměrem filmu, může vám dokument také pomoci nenápadně katalyzovat poptávku po vaší práci u nových zákazníků.

Nyní ještě krátce k autorovi a režisérovi filmu. Pan Ivan Stříteský je dokumentarista, který natočil řadu velmi kvalitních dokumentárních filmů. Jeho filmy mají zvláštní poetiku a mnohé získaly řadu ocenění. Ivan Stříteský je srdcař, který se o problémy zajímá do hloubky a svými filmy udělal pro ochranu přírody a krajiny tolik,  jako málokdo jiný v ČR. Níže naleznete odkazy na jeho poslední dokumenty, které souvisejí s naší profesí. V poslední době v  jeho filmech vystupuje jako průvodce  ekolog, environmentalista a půdní biolog Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., bývalý ministr ŽP vlády ČR (2009) a také současný poradce ministra životního prostředí. Ten je také průvodcem  „našeho“ filmu.

Protože částka získaná na realizaci filmu zcela nepokryla náklady, obrací se na vás osobně pan režisér s neformální žádostí (v mailu níže).  Pokud se vám film „Zasaďme se o stromy“ či jeho další dokumenty líbily, necháváme na vašem uvážení, zda  byste je podpořili zasláním drobné finanční částky dle vaší volby – od výše vstupného do kina až třeba po částku ve výši reklamy či propagace firmy (oboru). Ivan Stříteský má již v hlavě další nápad, rád by natočil film o hospodaření s dešťovou vodou. Proto ho chceme touto výzvou v jeho další činnosti podpořit.   

VZKAZ IVANA STŘÍTESKÉHO:

Vážení co děláte svět krásnější, pěkný den.

Připravili jsme dokument o významu stromů ve městě nazvaný Zasaďme se o stromy, který je možné vidět zde.

Dokument mapuje úlohu veřejnosti při péči o zeleň.  Veřejnost se prostřednictvím dokumentu seznámí se základními benefity a ekosystémovými službami, které nám stromy ve městech poskytují. Mezi základní představované benefity patří pozitivní vliv na zdraví, zlepšování mikroklimatu a zlepšení kvality ovzduší.

Snímek můžete využít při komunikaci s veřejností ať už během projednávání záměru regenerace veřejných prostranství nebo jako výchozí materiál pro motivaci veřejnosti při participativním projednávání projektů.  Pořadem provází přední odborníci z řad správců veřejné zeleně, biologů, arboristů, lékařů, vědců a ekonomů.

Motto dokumentu: Zasaďme se o stromy bude se nám žít lépe.

Dokument vznikl za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Společnosti Symbiom. Získané prostředky pro pokrytí nákladů na vznik dokumentu ale nestačily. Částečně byl pořad financován z vlastních zdrojů. Obracíme se na Vás s žádostí o zvážení poskytnutí příspěvku od výše hodnoty lístku do kina až po několik tisíc korun. Můžu vystavit fakturu, připravit dohodu o provedení práce, uvést název Vaší organizace v závěrečných titulcích (pro vysílání v ČT). Číslo našeho bankovního účtu je 867646701/0100.

Za využití dokumentu v komunikaci s veřejností budu povděčný.

Mnoho hezkého

Ivan Stříteský – SKYFILM

602569360 www.skyfilm.cz

Zpět

150 150 Zasaďme se o stromy 2023-10-08