Výstava Má vlast cestami proměn vstoupila do dalšího ročníku

Výstava Má vlast cestami proměn vstoupila 18. 6. do 14. ročníku

Výstava Má vlast cestami proměn – příběhy domova je jedinečná. Spolupracuje na ní celá
země. Přes všechna úskalí letos vstoupila do 14. ročníku. V sobotu 18. června 2022 v 11
hodin ji slavnostně zahájili spolek Cestami proměn a jeho partneři v nádherném prostoru
Strahovského kláštera, za jeho vlídné a velmi vstřícné spolupráce. Po minulém
neveřejném zahájení způsobeném kovidem se vrací k modelu veřejnému. Hlavním
partnerem ročníku je Královéhradecký kraj.


Slavnost zahájil česko – slovenskou hymnou famózní operní pěvec a duše proměny hradu
Grabštejn na Liberecku, a nyní také Osobnost projektu Cestami proměn, Luděk Vele. Celým
dnem přítomné provázel moderátorský pár Václav Žmolík a Jana Kubitová. Vítězné proměny
ocenil jménem odborné poroty PhDr. Pavel Bureš a náměstkyně hejtmana Královéhradeckého
kraje Martina Berdychová. Den roztančily soubory Hořeňák a Hořeňáček, rozezpíval AG Flek a v
kostele zazněl vznešený zpěv scholy strahovských spolubratří a varhany strahovského
regenschori Vladimíra Roubala. Patronka projektu Blanka Stehlíková s prezidentem spolku
Karlem Drhovským pokřtili katalog všech 91 vystavených proměn, který je opět doplněný
přehlednou mapou a slouží jako výborný turistický průvodce.


Slavnostní zahájení si nelze představit bez přehlídky umu lidských rukou – stánků držitelů
ocenění Asociace regionálních značek, prezentace krajů a cenného udržování řemesel péčí
učňovských škol prezentovaných Středním odborným učilištěm Domažlice. Děti potěšil dětský
koutek ČSOP Vlašim zaměřený na péči o planetu, v duchu české expozice na světové výstavě
FLORIADE EXPO, která se koná po dobu půl roku a probíhá jedenkrát za 10 let.

Vstup na slavnost byl tradičně volný a v infostánku čekala zázračná loga výstavy, která umožnila
výhodný vstup do klášterní knihovny a obrazárny, do galerie MIRO a Muzea miniatur.

Výstava přivedla letos své příznivce na Strahov, do sousedství Pražského hradu, do prostoru
kouzelného baroka s nevšední duchovní silou. Výstavě se dostalo vřelého přijetí od pana opata
Daniela Petera Janáčka, jeho spolubratří i správy kláštera. Díky svým vlastníkům, správcům a
jejich péči prošel obdivuhodnou proměnou a je výstavě důstojným a vzácným zázemím. Proměnu
tohoto kláštera i dalších dvou ve správě řádu, klášterů v jihočeském Milevsku a středočeských
Doksanech, si můžete prohlédnout na panelech letošního ročníku výstavy. V průběhu slavnosti a
v následujících dvou týdnech byl jedině zde, na Strahovském nádvoří, k vidění celý komplet
výstavy na jednom místě. Poté potkáváte jednotlivé kolekce na jejich celoročním putování a
souběžně probíhá přihlašování proměn do dalšího ročníku na
webu https://www.cestamipromen.cz/prihlasit-promenu. Pro nejkrásnější proměnu nezapomeňte
hlasovat do 30. 4. 2023.

Výstavu pořádá spolek Cestami proměn pod záštitou předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj
venkova Jiřího Voseckého, Ministra kultury ČR Martina Baxy, Ministra pro místní rozvoj Ivana
Bartoše a předsedy Asociace krajů ČR Martina Kuby. Hlavním partnerem ročníku je
Královéhradecký kraj. Partnery jsou kraje ČR, Česká komora architektů, Spolek pro obnovu
venkova a další organizace. Strategickým partnerem je společnost Info Nova, s. r. o.

Výstava Má vlast je poděkováním autorům proměn za odpovědnou péči o náš společný domov.
V minulých letech se proměnila z národní v mezinárodní. Opět se setkáváme s proměnami ze
všech krajů ČR i ze Slovenska. Výstava již tradičně putuje po České republice a Slovensku, opět
vycestuje do Gruzie a letos také do Nizozemska na světovou zahradnickou výstavu FLORIADE
EXPO 2022. Plakáty, které se vracejí z putování po knihovnách, jsou uloženy v depozitáři
Národní knihovny a díky tomu i dále k dispozici zájemcům a badatelům. Propagace
obdivuhodných počinů šikovných lidí probíhá v médiích spolku a partnerů, v rozhlasu a televizi.

Vážení autoři proměn, děkujeme!


Jménem organizačního týmu
Drahomíra Kolmanová, ředitelka
Tereza Zatřepálková, produkce a komunikace

150 150 Výstava Má vlast cestami proměn vstoupila do dalšího ročníku 2022-06-20