Vyhlášení výsledků soutěže Laurus 2021

Laurus je přehlídkou studentských prací s tématem krajinářské architektury zpracovaných v uplynulém akademickém roce. Cílem soutěže je nezávislý pohled na kvalitu výuky krajinářské architektury, motivace studentů i učitelů skrze srovnání mezi jednotlivými ateliéry a školami a prezentace a propagace oboru krajinářské architektury veřejnosti.

Studentky a studenti přihlásili více než 50 projektů, ze kterých nezávislá porota odborníků vybrala 11 finalistů a určila vítěze v každé kategorii.

Zveme na slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhne za účasti děkana 14. 4. v 17 hodin na Fakultě architektury.

Laurus 21 byl prvním ročníkem svého druhu – organizovaný nad rámec jedné školy, kde se vyučuje krajinářská architektura. Organizační tým vřele děkuje všem zúčastněným studentům a studentkám, kteří přihlásili své projekty a společně s námi našli v soutěži křehká místa i silné stránky.

Vyhlášeny byly 4 kategorie:
MALÉ MĚŘÍTKO – malá parková plocha, úpravy vnitrobloků, terasy a střešní zahrady, soukromé (rodinné) zahrady
STŘEDNÍ MĚŘÍTKO – návsi a náměstí, středně velké parky, koncepční řešení v měřítku územní studie nebo regulačního plánu
VELKÉ MĚŘÍTKO – velké parky a areály, větší územní celky, krajinářské koncepce
KRAJINÁŘSKÉ GESTO – od detailu ke konceptu, nespecifikovaná kategorie

Kritéria hodnocení

 • Zohlednění současných společenských potřeb a témat, kontext projektu (reakce na zadání a koncept)
 • Relevance a přiměřenost přístupu (materiály, sortiment, technologie)
 • Srozumitelnost prezentace (grafika)

Kategorie
Do kategorií hlásili studenti své práce sami. Porota měla možnost přihlášené projekty přeřadit.

 • Malé měřítko – zastoupeno 16 projekty
 • Střední měřítko – zastoupeno 20 projekty
 • Velké měřítko – zastoupeno 14 projekty
 • Krajinářské gesto – zastoupeno 11 projekty

Porota po studiu a společné rozpravě nad jednotlivými návrhy vybrala v rámci každé kategorie do užšího výběru následující práce.

FINALISTÉ – ABECEDNĚ

Porota vyhodnotila všechny projekty finalistů jako mimořádně kvalitní. Vykazují citlivost k tématu, současné přístupy a snahu o jejich uplatnění. Porota rovněž oceňuje vysokou úroveň zpracování těchto projektů, logické a srozumitelné představení svých myšlenek.  Porota na svém zasedání určila také vítězné projekty v jednotlivých kategoriích. Porota doporučila, aby všechny projekty finalistů byly vystaveny ve formátu určeném soutěžními pravidly (plakáty) – a vítězové a vítězky představeni až při otevření výstavy a předání cen.

Malé měřítko

 • Alice Pachněvičová – Sám (se) sebou – With Myself / ČVUT
 • Štěpán Pech – Educational Pond for Charles University’s Botanical Garden / ČZU

Střední měřítko

 • Nikola Alice Hurychová – Bez hranic – Unlimited / ČVUT
 • Anna Kelperová, Andrea Varga – Green Center of Poľný Kesov / SPU
 • Petra Pchálková – Community Park by Košík Stream / ČVUT
 • Andrea Šupová – Údolí Ticha / ČZU

Velké měřítko

 • Diana Lučková / ČVUT
 • Karolina Spálenská / ČVUT
 • Jan Trpkoš / ČVUT

Krajinářské gesto

 • Adam Hloušek – Prague Wetlands / ČVUT
 • Jan Peřina, Monika Briestenská, Petra Mlýnková, Rebeka Lučanová, Marika Janíková, Anna Vazačová, Petra Remutová, Veronika Grunwaldová, Aneta Cvrčková, Anežka Jirků, Jana Veselá, Markéta Mívaltová, Jakub Igaz / VUT

UŽŠÍ VÝBĚR – ABECEDNĚ

Malé měřítko

 • Lenka Mončeková – Přírodní zahrada MŠ Dvořákova Jihlava – Environmentaly friendly
 • garden of nursery school Dvořákova Jihlava / ČZU
 • Alice Pachněvičová – Sám (se) sebou – With Myself / ČVUT
 • Štěpán Pech – Educational Pond for Charles University’s Botanical Garden / ČZU
 • Václav Suchan – Terén věčnosti – Terrain of Eternity / ČVUT
 • Lenka Tkadlecová – Community Gardens in Urban Gaps of Prague’s Karlín / ČVUT
 • Pavlína Turková – Eden / ČVUT
 • Kateřina Volková – Open-air Club / ČVUT

Střední měřítko

 • Marie Bělohoubková – Chateau Veleslavín Areal / ČVUT
 • Nikola Alice Hurychová – Bez hranic – Unlimited / ČVUT
 • Anna Kelperová, Andrea Varga – Green Center of Poľný Kesov / SPU
 • Kateřina Krchňáková – Do ďury – Garden Rooms / ČVUT
 • Veronika Petrúšková – Revitalization of Joy Adamson Park in Opava / MENDELU
 • Petra Pchálková – Community Park by Košík Stream / ČVUT
 • Michaela Přibylová – Vinoř Boulevard / ČVUT
 • Andrea Šupová – Údolí Ticha / ČZU

Velké měřítko

 • Marie Bělohoubková / ČVUT
 • Markéta Jahodářová / ČVUT
 • Diana Lučková / ČVUT
 • Karolina Spálenská / ČVUT
 • Václava Těšitelová, Andrea Zámečníková, Kristýna Franóová, Jakub Neumann, Dariia
 • Kasimova / MENDELU
 • Jan Trpkoš / ČVUT

Krajinářské gesto

 • Adam Hloušek – Prague Wetlands / ČVUT
 • Jan Peřina, Monika Briestenská, Petra Mlýnková, Rebeka Lučanová, Marika Janíková,
 • Anna Vazačová, Petra Remutová, Veronika Grunwaldová, Aneta Cvrčková, Anežka
 • Jirků, Jana Veselá, Markéta Mívaltová, Jakub Igaz / VUTLAURUS 21 – Soutěžní přehlídka prací studentů krajinářské architektury REPORT

Porota:

Štěpánka Šmídová, Petr Halama, Yvette Vašourková

Letošní ročník 2021 podpořili:

 • Fakulta architektury ČVUT v Praze
 • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU
 • Zahradnická fakulta MENDELU
 • Fakulta zahradníctva a krajinného inžiniersva SPU Nitra
 • Česká komora architektů
 • Arboeko
 • Baobab
 • Zahradní architektura kurz

150 150 Vyhlášení výsledků soutěže Laurus 2021 2022-04-06