Výběrové řízení – městský krajinářský architekt

Město Lanškroun vyhlašuje výběrové řízení na výkon funkce městského krajinářského architekta a vyzývá zájemce k předložení přihlášky do výběrového řízení na obsazení této funkce.

Hlavní náplní funkce je poskytování konzultační činnosti v oblasti krajinářské architektury. Výkon činnosti v rámci funkce bude prováděn externě na základě příkazní smlouvy, která bude uzavřena na dobu neurčitou. Místem výkonu činnosti městského architekta krajináře bude město Lanškroun. Nabídku lze podat do: 29.09.2023 00:00.

Kontakt: Ing. Radka Ondriášová
radka.ondriasova@lanskroun.eu
465 385 224

https://zakazky.lanskroun.eu/contract_display_97.html

150 150 Výběrové řízení – městský krajinářský architekt 2023-09-04