Ve spojení s přírodou – Mezinárodní výstava krajinářské architektury

Autor:
Rada ČAKA

Výstava evropských krajinářských projektů IFLA Europe


ČAKA se letos opět připojí k mezinárodní výstavě krajinářské architektury. Cílem výstavy Mezinárodní
federace krajinářských architektů v Evropě (IFLA Europe) je ukázat soudobou roli krajinářských architektů
v procesu tvorby prostředí. Tradiční pojetí krajinářské architektury spočívající ve tvorbě malebných míst
obklopujících lidská obydlí a péči o ně se nyní zásadně proměňuje. Problémy související se životním
prostředím, změna klimatu i životních podmínek obyvatel rozrůstajících se měst nás nutí překračovat
původní výhradně estetické pojetí oboru. Při navrhování, plánování a správě krajiny se nyní krajinářští
architekti vyrovnávají s naléhavou potřebou naučit se znovu chápat přírodu jako podstatnou složku krajiny
s jejími zákonitostmi a respektovat její potřeby.


Musíme si připomenout, že příroda je nezbytnou a rovnocennou součástí krajiny přeměněné člověkem a
využít její sílu k její přeměně na zdravější a radostnější místo k životu. Svůj život obecně vnímáme jako
soužití lidí a přírody. Dramatické výkyvy počasí, omezení související s pandemií a všudypřítomná, stále
patrnější ztráta biodiverzity v poslední době nás utvrzují v tom, jak zásadní roli příroda hraje v našem
bezprostředním i vzdálenějším okolí. Zásadní vliv přírodních procesů na ekologickou rovnováhu, mikroklima
míst, kde žijeme i účinky přírody na lidskou psychiku je stále zjevnější.


Výstava představí realizované evropské krajinářské projekty, které vnikly v souladu s přírodou a s
využitím přírodě blízkých řešení. Bude zahrnovat krajinářské projekty malých i velkých měřítek,
upozorňující na stále důležitější roli, význam a potřeby přírody. Projekty mohou být vytvořeny
krajinářskými architekty pracujícími samostatně i v rámci multidisciplinárních týmů. Vybrané realizované
projekty mají společně reprezentovat a zviditelňovat environmentální i estetické hodnoty.
Přihlašování projektů v rámci jednotlivých států bude probíhat do konce dubna 2022. Během května
proběhne výběr na národních úrovních, v létě budou zpracovány panely a katalog, zveřejnění výstavy
proběhne letos v září.


Tři vybrané projekty z každé země budou publikovány v katalogu IFLA EU, nejlepší z nich se stane součástí
panelové výstavy v rámci IFLA Europe. V České republice organizuje výstavu Česká asociace pro
krajinářskou architekturu (ČAKA). Díla vybere kurátorský tým odborníků. Výstava se stane součástí oslav
Dne krajiny 2022, který připadá na 20. říjen, kromě toho bude následně představena na univerzitách a
dalších místech.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

Předpokladem účasti je členství autorů v ČAKA (sekci SZKT) 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Není třeba nic tisknout – materiály zašlete laskavě v elektronické podobě na adresu ČAKA – rada.sekce.caka@seznam.cz a v kopii na kancelar@szkt.cz

Termín odevzdání do30. 4. 2022

TECHNICKÉ POŽADAVKY

1. Údaje o projektu: stát, název, autor, přesná adresa, investor, hlavní dodavatel, rozpočet, datum dokončení.

2. Popis projektu v rozsahu do 1200 znaků s mezerami, v českém a anglickém jazyce.

3. Pět fotografií z každého projektu (rozlišení kratší strany minimálně 2500 pixelů) s údaji o autorovi snímků, jedna z fotografií musí být označena jako hlavní. Doporučujeme fotografie od profesionálních fotografů. Čas a jaro dovolují i pro pořízení nových fotografií, pokud dostatečně kvalitní nemáte.

4. Jednoduchý plán – schéma, které bude na panelu umístěno tak, jak vidíte v příloze.

Z každé země budou vybrány tři projekty – budou uvedeny v katalogu výstavy, nejlepší z každé země pak bude uveřejněn na panelu budou o velikosti100×70 cm (příklad v příloze)

Pokud budete potřebovat doplnit další informace nebo potřebujete pomoci s výběrem projektu, zašlete základní informace a náhled na e-mailovou adresu rady (rada.sekce.caka@seznam.cz), ochotně vše upřesníme.

150 150 Ve spojení s přírodou – Mezinárodní výstava krajinářské architektury 2022-04-28