Školní budova jako výuková pomůcka. Re_Vize Typologie představí příklady dobré praxe

Odborná konference se zaměří na školské stavby, především na budovy základních škol. Jak je navrhovat a stavět s ohledem naneustálé změny ve vzdělávání? Diskuze za účasti architektů, odborníků na vzdělávání a zástupců veřejné správy proběhne 27. dubna 2023 na Fakultě architektury ČVUT.


Téma ReVize Typologie odpovídá na současnou poptávku, kdy s rostoucí demografickou křivkou počítá vláda s realizací desítek nových škol a výstavba základních škol se dostává do popředí zájmu mnoha obcí. Konference si klade za cíl propojovat různé aktéry výstavby: veřejné zadavatele, provozovatele, architektky a architekty i technology.


„Způsob, jakým tráví děti svůj čas ve škole, se mění podobně, jako se mění způsob práce dospělých – od rutinní, úzce vymezené činnosti směrem k
větší různorodosti aktivit, pro které vytváříme různorodá prostředí. Představa školní učebny s tabulí a frontálním uspořádáním lavic jako jediným výukovým prostorem je již dávno anachronismem, což pedagogové dobře vědí. Nyní jde o to, aby si to uvědomili i architekti, veřejní zadavatelé i všichni další, kdo se procesu přípravy nových školských staveb účastní,“ říká Ondřej Tuček, odborný garant letošní konference.


V programu se představí příklady dobré praxe z posledních let, např. rekonstrukce budovy střední odborné školy Českobrodská v pražských Hrdlořezech, úspěšně proměněná v energeticky úspornou a technologicky vyspělou stavbu. Výstavbu areálu nové základní školy Amos pro Psáry a Dolní Jirčany přiblíží jeden z autorů a absolvent FA ČVUT Ondřej Píhrt (SOA architekti).

Konferenci pořádá Ústav nauky o budovách FA ČVUT, garantem je prof. Michal Kohout. Informace o programu spolu s registračním formulářem najdete na webu revizetypologie.cz. Pro registrované je účast zdarma.

Program:

Blok 1 (9.00 – 11.00) – Ondřej Tuček představí publikaci Základní školy: manuál pro zadávání projektů veřejných budov. Navážou příspěvky o koncepci zadávání školských staveb MMR a MŠMT, doplněné o praktické zkušenost se zadáním při výstavbě nové ZŠ v Psárech.

Blok 2 (11.15 – 12.45) – současné trendy ve vzdělávání, proměny výukového prostoru, fakultní školy a osvětlení škol.

Blok 3 (14.00 –15.30) – konkrétní zkušenosti při realizaci škol v poslední době z pohledu jejich zřizovatelů, architektů a architektek.

150 150 Školní budova jako výuková pomůcka. Re_Vize Typologie představí příklady dobré praxe 2023-04-24