První ročník Ceny za krajinu: Vítězem mozaika Moravského Toskánska

Dříve intenzivně využívaná zemědělská krajina, teď pestrá přírodní mozaika přezdívaná Moravské Toskánsko. Proměna okolí Šardic na Hodonínsku učarovala i porotcům prvního ročníku soutěže Cena za krajinu.

Tamní ekozemědělec Petr Marada za ni získal první místo a 100 tisíc korun. Výsledky dne 11. února 2022 ve Křtinách vyhlásili zástupci Jihomoravského kraje a organizátoři. Část půdy, kde se před lety rozkládaly jen lány polí, Petr Marada zalesnil, založil tam mokřady a postupně i další přírodní pásy a vysadil stromořadí. „Daří se nám dlouhodobě dobrá věc, ze které máme radost. V soutěži jsem chtěl ukázat, co smysluplného se dá dělat tak, aby bylo lépe,“ uvedl zemědělec.

Druhé místo a 50 tisíc korun získala samotná obec Šardice za svou protierozní a protipovodňovou ochranu před lokálními přívalovými dešti. A to pomocí různých nádrží, suchých poldrů, biocenter či polních cest osázených stromy. Třetí příčka a odměna 30 tisíc patří Vohančicím, které aktivně bojují proti splavenému bahnu z polí. Za poslední roky osela obec travními směsmi 43 hektarů nejohroženějších ploch. Vznikly rozsáhlé sady, polní cesty mezi lány, přibyly stovky nových stromů a tisíce keřů.

Držitelem Ceny veřejnosti, o níž se hlasovalo v SMS soutěži, je Mokřad na dolinách a polní cesty u Ořechova na Brněnsku. Tvoří ho sedm tůní, které zachycují vodu, aby neodtékala pryč, stovky keřů a stromů a polní cesty. Jako ocenění obdrží obec 50 tisíc korun. „Naší ambicí je ukázat, že ta opatření se u nás dají dělat. Chceme inspirovat další starosty i soukromníky, aby se do podobných projektů pustili,“ prohlásil hejtman Jan Grolich.

Do soutěže se přihlásilo celkem 43 projektů. „Bylo opravdu náročné vybrat z nich ten nejlepší. Mozaika Moravského Toskánska zvítězila díky svému charakteru a rozsahu. Děkuji všem za inspirativnost a už se těším na další ročník,“ shrnul náměstek pro životní prostředí a předseda hodnotící komise Lukáš Dubec.

Iniciativu autorů přihlášených projektů i krajskou podporu boje proti suchu ocenila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková: „Oceňuji všechny drobné aktivity, které účinně pomáhají vracet krajině přirozené funkce a udržují ji živou a zdravou – pro nás pro všechny. Zvláště v dnešní době probíhající klimatické změny a jejích dopadů, které již krajinu jižní Moravy velmi citelně zasáhly, roste jejich celospolečenská cena,“ vzkázala ministryně.

Cílem soutěže bylo ocenit a dále motivovat lidi, kteří aktivně přispívají k tomu, aby se dařilo lépe zadržovat vodu v jihomoravské krajině. Výhercům kraj přerozdělil celkem 230 tisíc korun. Další finálové projekty si můžou lidé prohlédnout na www.cenazakrajinu.cz. Rozhovor s vítězem a podrobnosti o aktuálních dotačních programech na boj proti suchu najdete na www.jmk.cz.

JM Kraj, dokumentární foto (Moravské Toskánsko) Naše voda – Nina Havlová

150 150 První ročník Ceny za krajinu: Vítězem mozaika Moravského Toskánska 2022-02-16