Praha 5 by mohla proměnit Motolské údolí na atraktivní park Motolka s biotopy a tůněmi

Další zanedbaná část hlavního města, navíc s velkým potenciálem, by mohla projít zásadní modernizací. Praha 5 a její Odbor územního rozvoje zadal ateliéru krajinářské architektury Terra Florida, aby zpracoval studii proměny Motolského údolí na Praze 5. Ve spolupráci s architekty z ateliéru A69 a mnoha dalšími zúčastněnými stranami vznikl návrh, který by mohl výrazně zatraktivnit lokalitu a nabídnout místním prostor k rekreaci.

„Přírodu v parku zachováváme, obohacujeme, vytváříme nové biotopy a podporujeme biodiverzitu. Chceme posílit odolnost místa v náročném městském prostředí. Park Motolka bude díky podpoře bohatosti přírody celoročně zajímavý a proměnlivý během dne i roku. V parku budou obsaženy všechny formy přírody,“ říká Zuzana Štemberová, která je s Lucií Vogelovou autorkou návrhu, jenž je postaven na okruzích příroda, voda a lokální park.

„Voda v parku je jeho základním prvkem a největší hodnotou. Výjimečnou v návrhu parku je práce s dešťovou vodou a Motolským potokem, návrh umožňuje velkou retenci dešťové vody a zvýšení zádržné kapacity při povodních. Ve studii autorky zpracovaly návrh na vytvoření přírodního koryta Motolského potoka a nových tůní. Důležitý bude také první z rybníků jako oblast hnízdění ptáků. Pro lokální park je charakteristická podpora setkávání lidí, vytváření příležitostí a míst, kde se dá trávit společný čas. Park je vhodný pro všechny, od dětí po seniory, pro odpočinek i pohyb. Dle studie by v parku mělo vzniknout několik přírodních dětských hřišť, piknikový plácek, dráha pro odrážedla, kavárna,“ dodávají.

150 126 Praha 5 by mohla proměnit Motolské údolí na atraktivní park Motolka s biotopy a tůněmi 2023-12-03