Podobu nového centra Hostivaře určí urbanistická soutěž

Společnost Zelená Hostivař patřící do skupiny JRD Group ve spolupráci s Městskou částí Praha 15 a hlavním městem Praha vyhlašuje urbanistickou soutěž „Nové centrum Hostivař“, která určí podobu rozvoje okolí tramvajové smyčky na křížení ulic Průmyslová a Plukovníka Mráze.

„Okolí ikonické smyčky dvaadvacítky představuje přirozené centrum Hostivaře a Horních Měcholup. Potkávají se zde městské třídy, kříží se tu vlakové linky a zároveň se zde obracejí páteřní tramvajové linky. Více než o cokoliv jiného se však jedná o místo s velkým potenciálem pro přetvoření dnešního
nevzhledného místa „mezi“ na pulzující centrum této části města.“ zhodnotil řešené území náměstek primátora hl. m. Prahy architekt Petr Hlaváček.


„Naším cílem je najít v soutěži optimální urbanistické řešení, abychom společně tuto lokalitu přeměnili na bezpečnější a smysluplně uspořádaný městský prostor. Věřím, že tak dojde ke zvýšení atraktivity této městské části i podpoře jejího dalšího ekonomického rozvoje,“ dodává Jan Sadil, generální ředitel
JRD Group.

Předmětem soutěže je nalezení celkové koncepce a optimálního urbanistického řešení dopravního uzlu a souvisejícího území u Nádraží Hostivař. Cílem soutěžních týmů je navrhnout celkovou urbanistickou strukturu, koncepci krajiny ve městě navázanou na osu Měcholupského potoka a dopravní koncepci s důrazem na kvalitní obslužnost území. Součástí návrhu je také umístění a koncepce nového úřadu MČ Prahy 15, nové polikliniky a další potřebné občanské a veřejné vybavenosti doplněné o obchody a služby, tak aby se místo stalo čilým společenským centrem Hostivaře.


Pro soutěž byla zvolena forma soutěžních workshopů, které budou probíhat od podzimu tohoto roku do jara 2024. Při setkáních budou mít soutěžící příležitost vést dialog o svém návrhu se soutěžní porotou.


Zájemci o účast v soutěži mohou podat přihlášku společně s portfoliem referenčních prací do 29.9.2023. Z přihlášených týmů vybere porota pět, které postoupí do první fáze soutěže. Ve druhé fázi soutěže budou nejlepší koncepty rozpracovány do podrobnějšího návrhu. Navazující zakázkou je zpracování urbanistické studie, o kterém bude zadavatel jednat s autory vítězného návrhu.


Za účast v každé fázi soutěže dostanou soutěžící skicovné 450 tis. Kč a pro vítěze je připravena cena ve výši 600 tis. Kč.

V porotě zasednou zástupci společnosti Zelená Hostivaře, která patří do skupiny JRD Group, zástupci hl. města Prahy, Městské části Prahy 15 a odborníci z řad architektů, urbanistů a krajinářských architektů – Aleš Burian, Jakub Cígler, Štěpánka Endrle, Tomáš Novotný, Josef Smutný a Barbora
Buryšková. Předsedkyní poroty je urbanistka Lenka Burgerová, místostarostka městské části Praha 7.

Detailní informace o soutěži a formulář k podání žádosti o účast naleznete na webu
www.novecentrumhostivar.cz.

150 150 Podobu nového centra Hostivaře určí urbanistická soutěž 2023-09-09