Pietní úprava Ďáblického hřbitova v Praze

Byla vypsána užší krajinářsko-architektonická soutěž o návrh na pietní úpravu Ďáblického hřbitova v Praze.

Cílem soutěže je nalézt takového zpracovatele projektové dokumentace, který navrhne citlivé řešení tohoto pietního místa celonárodního významu.

► soutěžní podmínky a podklady: https://tenderarena.cz/…/seznam-profilu…/detail/Z0002332

► web soutěže: http://soutez-o-navrh.cz/dablice2022/

Návrh nové pietní úpravy severní části Ďáblického hřbitova – prostoru pro uctívání a vzdělávání v návaznosti na Čestné pohřebiště popravených a umučených politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů. Součástí řešení bude také využití a adaptace souvisejících stávajících i nových budov. Předpokládá se jemné a citlivé řešení, které bude respektovat limity vyplývající z právního rámce památkové péče, který se na plochu hřbitova vztahuje (národní kulturní památka), a charakteru hřbitova. Stěžejní architekturu tvoří kubistické objekty: dva vstupní pavilony, vstupní brána a hřbitovní zeď. Navržené řešení by mělo být projednatelné a realizovatelné. Zároveň by mělo být udržitelné ekonomicky i ekologicky.

Vyhlášení soutěže
– 24. února 2022
Podání žádosti o účast
– do 12.00 h, 30. března 2022
Odevzdání soutěžních návrhů
– do 12.00 h, 23. srpna 2022

150 150 Pietní úprava Ďáblického hřbitova v Praze 2022-03-26