Konference „Mezi krajinami“

Dovolujeme si vás pozvat na druhý ročník studentské vědecké konference „Mezi krajinami“ s podtitulem Rozhraní, pořádaný Ústavem krajinářské architektury dne 26. – 27. října 2023 na FA ČVUT.


V krajinářské architektuře, urbanismu, v plánování měst definujeme místa vnitřní i vnější, nacházíme rozhraní a přechodové zóny. Vnímáme hranice fyzické i mentální, pevné i prostupné. Rozhraní může být místem rozdělujícím i spojujícím. Často je proměnlivé, podléhá změnám, vyvíjí se – nebo je pevné a stabilní.


Konferenci v prvním dni uvedou přednáškami významné osobnosti oboru: Zuzana Jančovičová (krajinářská architektka, Amsterdam), Martin Ouředníček (sociální geograf, PřF UK), Michal Leňo (Kancelář metropolitního plánu, IPR Praha), a Petr Šiřina (krajinářský architekt, VŠB-TU Ostrava). V rámci témat bude představen probíhající doktorský výzkum na fakultě FA ČVUT. Program je součástí přílohy. 27. 10. následuje odborná exkurze ́Rozhraní

NP České Švýcarsko po lesních požárech s Mgr. Ivanou Markovou, botaničkou NP České Švýcarsko.
Součástí konference je výstava studentských prací magisterského studia krajinářské architektury, na téma Rozhraní, a dále výstava s tématem spontánní sukcese Přírodě blízká obnova krajiny po těžbě – příklady dobré praxe z Německa, Polska a ČR.

Program konference:
/ čtvrtek 26. října 2023
/ Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6
/ přednáškový sál č. 152
/ pátek 27. října odborná exkurze České Švýcarsko
9:00 registrace účastníků
9:20 úvodní slovo / vedoucí ústavu
9:30 Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (PřF UK)
10:00 Ing. Msc. Zuzana Jančovičová (Munucipality Amsterdam, Zuidas)
diskuse
10:50 / 12:00 doktorandské příspěvky
12:20 / 13:20 bufet, káva, networking
13:30 Ing. arch. Michal Leňo (Metropolitní plán IPR)
14.00 Ing. Petr Šiřina (VŠB TU Ostrava)
diskuse
14:50 / 15:00 doktorandské příspěvky
15:20 neformální setkání u výstavy / s vínem a kávou

Exkurze Rozhraní – NP České Švýcarsko po lesních požárech
/ pátek 27. října 2023
/ České Švýcarsko – Mezní louka, Havraní skála
/ odborný výklad Mgr. Ivana Marková, botanička NP České Švýcarsko
Lesní požáry jsou v přírodě přírozeným jevem. V minulosti bylo žďáření nebo klučení lesů běžným
nástrojem pro získání úrodné půdy, dnes jsou požáry lesů vnímáné jako velká hrozba pro přírodu
i majetek – zároveň jsou ale příležitostí pro přirozenou obnovu jeho funkcí.
Exkurze zavede na místa největšího požáru v historii ČR, v NP České Švýcarsko, kde je ponechaná plocha sukcesnímu vývoji. Bude možné pozorovat plochy 15 měsíců po požáru a srovnat je s místem, kde byl požár v roce 2006, od té doby se zde vyvíjí přirozený pionýrský les.

8.00 odjezd od FA ČVUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6
10.00 / 12.30 okruh Mezní louka
12.30 individuální oběd
13.15 / 16.00 okruh Havraní skála
/ registrace / http://bit.ly/exkurze-registrace
/ poplatky / studenti FA ČVUT V Praze: 400 CZK, ostatní: 1500 CZK
/ kontakt / konference.mezi.krajinami@gmail.com


Registrace a podrobné informace:
/ https://bit.ly/konference-mezi-krajinami-2023-registrace
Facebook konference:
/ http://bit.ly/facebook-konference-mezi-krajinami
Registrace exkurze:
/ http://bit.ly/exkurze-registrace
Kontakt:
/ konference.mezi.krajinami@gmail.com

Těšíme se na vaši účast!
Za tým pořadatelů:
/ Zuzana Štemberová, Adéla Chmelová

150 150 Konference „Mezi krajinami“ 2023-10-23