Česká verze příručky k Bluegreengrey systémům je venku

Všímáme si, že nejen ve Švédsku, ale i v České republice modrozelená infrastruktura zažívá svůj postupný rozvoj. Zvlášť v posledních letech česká města intenzivněji uplatňují nově získané znalosti v praxi. Důkazem toho jsou první realizované projekty, které ukazují jak lze efektivně propojit funkce výsadby stromů, hospodaření s deštovou vodou a dopravní funkci zpevněných ploch v rámci společného prostoru. Uplatnění těchto přírodě blízkých řešení především ve vysoce zahuštěných sídlech, má pro společnost nezanedbatelný dlouhodobý pozitivní efekt.

Těší nás, že Edge v posledních letech získala celou řadu příležitostí, jak aktivně k tomuto rozvoji v českém kontextu přispět. Ať už skrz konzultační, projekční nebo i edukační činnost. Přirozeně tak dozrál čas k dalšímu kroku, který věříme, že značně usnadní a posílí uvedení systémů MZI do každodenní městotvorné praxe.

Máme proto velkou radost, že právě v tento předvánoční čas může Edge obdarovat českou komunitu předčasným vánočním dárkem v podobě české verze příručky k Bluegreengrey systémům!

Překlad vychází z původní švédské příručky, která byla vytvořena místními experty ve spolupráci s devíti švédskými samosprávami. Příručka je určena všem, kteří plánují, budují a spravují urbánní prostředí, zejména projektantům a vedoucím projektů z řad samospráv. Za příručkou stojí roky výzkumu a praktického testování v oblasti výsadby stromů a hospodaření se srážkovými vodami a představuje aktuální stav vývoje a poznání v této oblasti.

Česká verze příručky vznikla ve spolupráci Edge s krajinářskými architektkami z K2N Landscape a předními českými experty na hospodaření s dešťovou vodou, dopravní infrastrukturu a výsadbu stromů jako David Hora, Květoslav Syrový a Vítek Rous, kteří výrazně pomohli při hledání vhodných odborných termínů pro české prostředí.

Příručka je k dispozici volně ke stažení zde. Stačí pouze kliknout na tlačítko ”Download our #Bluegreengrey manual”, kde po krátkém vyplnění formuláře příručku obdržíte na své mailové adrese.

150 150 Česká verze příručky k Bluegreengrey systémům je venku 2022-12-21