Ateliérové práce krajinářů z prvního ročníku na FA ČVUT

Za procházkou po lese vyjíždí mnoho obyvatel měst do velké vzdálenosti od svého bydliště. Ale ve větších městech se často rozprostírají nemalé lesní porosty a Kladno není výjimkou.  Mohou tyto lesy, situované v dostupné vzdálenosti od bydliště, uspokojit jak rekreační, tak emocionální potřebu městských lidí? Může les být tím, co pomůže lidem nepocházejícím z Kladna zakořenit? 

Čím pro ně les může být? Co jim les má poskytnout? Co v něm mohou dělat? 

Lze městský les obohatit o místa pro spočinutí, rozjímání, hru, práci, zastavení, piknik, výhled, svlažení, sportování nebo pro jiné činnosti?

Mohou lidé a les žít v symbióze, aniž by les přestal být lesem? 

ZADÁNÍ:

Úkolem je nejprve pochopit lokalitu lesa Dlouhé boroviny a lidi, kteří v jeho okolí bydlí, a posléze pro ně navrhnout intervenci, která by ho obohatila o silné místo a pomohla vyřešit problémy místa a posílit hodnoty identifikované během analytické části semestru.

Semestrální práce si můžete podrobněji prohlédnout pod tímto odkazem: https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/ateliery/4289-zkn-spalkova/atelierove-prace

150 150 Ateliérové práce krajinářů z prvního ročníku na FA ČVUT 2022-06-05