Měníme hlavní: Revitalizace Hlavní třídy v Českém Těšíně

Předmětem soutěže je revitalizace ulice Hlavní třída v Českém Těšíně. Cílem je nalézt takové řešení, které s přiměřenými ekonomickými náklady optimalizuje a zkultivuje ulici, aby sloužila lépe potřebám veřejnosti. Cílem je najít kreativní a soudobé řešení, které bude respektovat současné ekologické, sociální i estetické nároky.

Dvoufázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/hct

Předpokládaný termín vyhlášení

05. 04. 2022

Vyhlašovatel

Město Český Těšín

náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 1

Organizátor

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

MOBA office s.r.o.

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

MOBA office s.r.o.
Turkmenská 1420/2, Vršovice, 101 00 Praha 10

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

750 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 27. 05. 2022

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 15. 07. 2022

Datum vyhlášení soutěže

05. 04. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 03. 2022

Řádní členové poroty – závislí

Gabriela Hřebačková, starostka
Tomáš Pavelek, místostarosta
Vít Slováček, místostarosta

Řádní členové poroty – nezávislí

doc. Ing. Martina Peřinková Ph.D.

Ing. arch. David Kotek

Klára Concepcion, krajinářská architektka

Náhradníci poroty – závislíTomasz Pustówka, radní

Náhradníci poroty – nezávislí

Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

150 150 Měníme hlavní: Revitalizace Hlavní třídy v Českém Těšíně 2022-04-22