ČKA uzavřela memorandum se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Česká komora architektů a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu zastoupená Českou asociací pro krajinářskou architekturu uzavřely ve čtvrtek 8. února memorandum stvrzující zájem o dlouhodobou spolupráci.

Předseda ČKA Jan Kasl a Jana Pyšková za Českou asociací pro krajinářskou architekturu

Jejím smyslem má být zejména koordinace činnosti obou institucí ve spojení s potřebami vytvářet a zkvalitňovat veřejný prostor a vnímat krajinu jako propojené a vzájemně se ovlivňující prostředí. Obě strany tak deklarují zájem o témata, jako je potřeba komplexního vnímání architektury, potřeba mezioborové spolupráce, nezbytnost šetrného přístupu ke krajině sídelní i volné a řešení aktuálních i budoucích potřeb krajiny a jejích obyvatel. Současnými tématy jsou kulturní, sociální, ekonomické a ekologické hledisko přístupu k ochraně, péči a rozvoji krajiny, v souladu s udržitelností, ochranou biodiverzity a péčí o kulturní a historické hodnoty.

150 150 ČKA uzavřela memorandum se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu 2024-03-09