Park historie Aš

Park historie v Aši představuje zajímavý koncept revitalizace a urbanistického vývoje města, který využívá geografický i symbolický potenciál území. Projekt má za cíl připomenout zapomenuté hodnoty minulosti a provést návštěvníky po pohnuté historii města.

Koncept parku zahrnuje mobilní aplikaci Time Trip, moderní informační systém, který návštěvníkům nabízí pohled do minulosti města a zároveň poskytuje zajímavé informace formou interaktivních bodů v parku. Tato inovativní přidaná hodnota slouží nejen k edukaci, ale i k zábavě návštěvníků.

Základní kompoziční princip parku sleduje časoprostorovou paralelu, vytvářející pozvolný přechod od urbanizovaného parkového prostoru kolem Goethova náměstí k lesoparku u Okružní ulice. Tato kompoziční myšlenka propojuje botanický a architektonický koncept parku, který odráží rozmanitost historických období města.

Projekt vychází i ze smutné kapitoly v historii Aše spojené s likvidací největšího ašského hřbitova v normalizačních 70. letech minulého století. Ztráta kulturních a historických hodnot během této události má svůj odraz v Parku historie, kde byla vytvořena pietní památka na toto místo ve formě žulového bloku. Plochý památník tvoří soubor různě velkých kamenných kvádrů s prohlubněmi k umístění svíček. Je to místo pro setkání lidi z okolí i ze sousedního Německa a vytváří prostor, kde si mohou připomenout své předky.

Oprava nejstaršího kamenného mostu ve městě, propojujícího starou a novou část evangelického hřbitova, představuje další krok k obnově historického dědictví. Práce na projektu byly provázeny archeologickým průzkumem, který odhalil staré hroby, lidské ostatky a pozůstatky staveb. Tato péče o historické artefakty podtrhuje snahu o respekt k minulosti. Nově objevené historické sklepy, dlouhé několik desítek metrů, mají být využity pro kulturní akce, což přispívá k propojení minulosti se současným životem města.

Novým prvkem vytvářející paralelní cestu parkem je lávka pro pěší. Atypická kombinace ocelové centrální konstrukce a dřeva vytváří subtilní strukturu, která se vine parkem. Na lávku navazují dřevěná pódia a chodníky. Nová vrstva komunikace se symbolicky nedotýká povrchu původního hřbitova.

V rámci celého projektu byly všechny povrchy pečlivě upraveny tak, aby mohly efektivně vsakovat vodu. Tento prvek je klíčovým prvkem ekologického designu, který přispívá ke snížení povodňového rizika a zlepšuje místní vodní cyklus.

150 150 Park historie Aš 2024-04-18