1706473188

KONFERENCE
KOLIK MÁME VENKOVŮ? A JAK K NIM PŘISTUPOVAT? NA FA PROBĚHLA KONFERENCE ARCHITEKTURA VENKOVA

KOLIK MÁME VENKOVŮ? A JAK K NIM PŘISTUPOVAT? NA FA PROBĚHLA KONFERENCE ARCHITEKTURA VENKOVA

Závěr roku patřil na Fakultě architektury ČVUT diskuzi o venkovu. Konferenci Architektura venkova: Aktuální témata připravil Ústav teorie a dějin architektury společně s Ústavem památkové péče. Akce propojila výzkumníky zabývající se architekturou a urbanismem venkovského prostředí s odborníky z dalších oborů. Podstatnou část programu tvořily prezentace doktorandů Fakulty architektury ČVUT, kteří tak měli možnost představit svůj […]
1698599208

KONFERENCE
Dobrodružná hra ve městě. Konference na FA ČVUT představí hřiště, která si tvoří a staví samy děti

Dobrodružná hra ve městě. Konference na FA ČVUT představí hřiště, která si tvoří a staví samy děti

Třetího listopadu se na Fakultě architektury ČVUT uskuteční čtvrtý ročník konference Architektura dětem. Věnovat se bude tématu dobrodružné hry ve městě, především konceptu Adventure playground, který najdeme v okolních evropských zemích, u nás však stále chybí. Dnešní děti mají ve městě k dispozici produktové herní sestavy, poskytují jim ale dostatečný prostor ke svobodné a tvořivé hře? Kde […]
1698045123

KONFERENCE
Konference „Mezi krajinami“

Konference „Mezi krajinami“

Dovolujeme si vás pozvat na druhý ročník studentské vědecké konference „Mezi krajinami“ s podtitulem Rozhraní, pořádaný Ústavem krajinářské architektury dne 26. – 27. října 2023 na FA ČVUT. V krajinářské architektuře, urbanismu, v plánování měst definujeme místa vnitřní i vnější, nacházíme rozhraní a přechodové zóny. Vnímáme hranice fyzické i mentální, pevné i prostupné. Rozhraní může […]
1681995395

KONFERENCE
Školní budova jako výuková pomůcka. Re_Vize Typologie představí příklady dobré praxe

Školní budova jako výuková pomůcka. Re_Vize Typologie představí příklady dobré praxe

Odborná konference se zaměří na školské stavby, především na budovy základních škol. Jak je navrhovat a stavět s ohledem naneustálé změny ve vzdělávání? Diskuze za účasti architektů, odborníků na vzdělávání a zástupců veřejné správy proběhne 27. dubna 2023 na Fakultě architektury ČVUT. Téma ReVize Typologie odpovídá na současnou poptávku, kdy s rostoucí demografickou křivkou počítá vláda […]
1654337793

KONFERENCE
Reconnecting with Nature – Landscape Architects at the forefront of the sustainable and creative urban transformation

Reconnecting with Nature – Landscape Architects at the forefront of the sustainable and creative urban transformation

Pozvánka na konferenci New European Bauhaus Conference s podtitulem ‘Reconnecting with Nature – Landscape Architects at the forefront of the sustainable and creative urban transformation’, kterou pořádá IFLA Europe v sobotu 11.6.2022 od 14:00 do 19:30. Konference bude probíhat hybridně: offline na Fakultě architektury v Bruselu a online přes platformu Zoom. It is my pleasure […]
1646898243

KONFERENCE
CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města

CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města

Dovolujeme si vás pozvat na online konferenci CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města organizovanou vedoucím partnerem projektu CLAIRO, městem Ostravou, která proběhne dne 22. března od 9:30 hodin na platformě ZOOM. Konference představí nové trendy přispívající k větší odolnosti měst vůči změnám klimatu. Stěžejním tématem bude nezastupitelná funkce zeleně v městské krajině a její […]