Veřejné projednání studie: proměna ulice Bohumínská – Frýdecká

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
15. 06. 2023
Čas konání akce:
17:30
Místo konání:
MAPPA Ostrava
Pořadatel:
MAPPA Ostrava a Slezská Ostrava

Přijďte se dozvědět více o plánech na proměnu ulice Bohumínská – Frýdecká i jejího okolí a vyjádřit svůj názor. 👂🗣️
Město si nechává zpracovat studii, která má stanovit pravidla pro rozvoj v okolí Bohumínské ulice a ukázat, jak by se mohla transformovat v živou městskou třídu. Má odhalit potenciály v území, určit nové příčné vazby (přes komunikaci i přes řeku Ostravici) a stanovit základní regulaci pro budoucí zástavbu. 🏗️🏬🚋🌳

Jaké jsou priority pro rozvoj území vysvětlí v úvodu zástupci města. Výsledky dosavadní práce na studii následně představí její zpracovatelé ze společnosti AFRY CZ. Závěrečná část večera bude věnovaná dotazům, komentářům a podnětům veřejnosti. Relevantní podněty budou zohledněny ve studii.

📍 Veřejné projednání se bude konat v MAPPA Za výlohou na Nádražní 17. Zúčastní se 👇
✨ náměstkyně primátora Hana Tichánková
✨ starosta Slezské Ostravy Richard Vereš
✨ architekti Dominik Pleva a Martina Holubová a dopravní specialista Jiří Lávic ze zpracovatelského týmu
Akcí provede moderátor Tomáš Zetek. 🎤

150 150 Veřejné projednání studie: proměna ulice Bohumínská – Frýdecká 2023-06-13