Vzdělávání (s) krajinou

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
24. 05. 2024
Délka akce:
9:00-16:00
Čas konání akce:
9:00
Místo konání:
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Pořadatel:
Město přátelské k dětem - Child Friendly City
Facebook:
https://www.facebook.com/

DOPOLEDNÍ BLOK 9:30-12:30
Prezentace výukových materiálů projektu Eduscape

V průběhu posledních dvou let vznikaly v rámci mezinárodního projektu Eduscape lekce pro dětí ve věku 6-15 let zaměřené na téma krajiny v kontextu probíhající klimatické změny. Lekce využívají přístupu projektového vyučování a místně zakotveného učení a jsou sestaveny do 15 tematických bloků po pěti vyučovacích hodinách. Práce na lekcích Eduscape vycházela z přesvědčení, že krajina („Landscape” v nejširším významu slova) může ve své komplexnosti velmi dobře sloužit jako prostředek pro výuku témat týkajících se adaptace na změnu klimatu i dalších témat vyžadujících interdisciplinární přístup. V rámci dopoledního bloku konference představíme výstupy projektu včetně praktické ukázky práce s výukovými materiály.

ODPOLEDNÍ BLOK 13:30-16:00
Přednáškový blok V dialogu s krajinou: vnímání, emoce, umění

Stejně jako se v průběhu historie měnila krajina, ve které žijeme, měnil se i postoj člověka k ní. V současnosti je téma krajiny nevyhnutelně spojeno s klimatickou změnou a jejími dopady, tedy s tématy, které v nás vyvolávají silné emoce, nejistotu a se kterými je třeba citlivě pracovat. Příklady dobré praxe ukazují, že je možné emoce spojené s krajinou a změnou klimatu uchopit konstruktivně a přetavit je v procesu vzdělávání v příležitost. Nabízí se zde propojení výuky o krajině s uměním, resp. s výtvarnými technikami a aktivitami, které mohou pomoci emoce zpracovat, ujasnit si vlastní postoje, zvnitřnit nové poznatky a v neposlední řadě získat ke krajině nový, hlubší vztah.

KAPACITA OMEZENA, místo si rezervujte na eduscape2022@gmail.com

150 150 Vzdělávání (s) krajinou 2024-04-25