Živá krajina – vracíme život do krajiny

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
11. 03. 2023
Čas konání akce:
16:00
Místo konání:
Kulturní dům Lovečkovice
Pořadatel:
Živá voda a Spolek Malá jižní stráň
Facebook:
https://www.facebook.com/

Přednáška Jiřího Malíka ze Spolku Živá voda přináší odpovědi na zásadní témata dnešní doby:
Jak vrátit vodu do krajiny, abychom jí měli dostatek.
Jak předcházet bleskovým povodním nebo erozi půdy.
Jak zabránit ztrátě úrodnosti a druhové pestrosti.
Na přednášce se dozvíte, jak může pomoci každý z nás!
Vstupné na přednášku je dobrovolné.
www.zivakrajina.info
www.obecloveckovice.cz
www.malajiznistran.cz

150 150 Živá krajina – vracíme život do krajiny 2023-02-19