Vize pro krajinu skanzenu v Zubrnicích

Rubrika
WORKSHOP
Datum akce:
21. 10. 2022
Délka akce:
21.10-23.10.2022
Čas konání akce:
17:00
Místo konání:
Obecní ubytovna Zubrnice
Pořadatel:
Česká společnost pro krajinnou ekologii,z.s.
Webové stránky akce:
https://krajinarska-dilna.webnode.cz/

Zubrnické muzeum v přírodě je jedinečné svou polohou v srdci Verneřického středohoří,
v malebné zemědělské krajině severních Čech. Prezentuje obraz krajiny na přelomu 19. a 20. století a je unikátní také svou otevřeností do krajiny. Pojďme se zamyslet v rámci mezioborových diskuzí a ve skupinách nad propojením muzea do okolní volné krajiny.

Na co se těšit?

– Komentovaná prohlídka exteriérů muzea

– Vytvoříme návrh propojení skanzenu a jeho expozic na okolní krajinu- Odborné vedení hostů místních i vzdálených se zkušenostmi s podobnými akcemi

POZVANÍ HOSTÉ:

Ing. Daniel Matějka, Ph.D. – autorizovaný krajinářský architekt v Atelieru per partes https://atelierperpartes.cz/ a výuka na Zahradnické fakultě (ZF) MENDELU www.mendelu.cz; tvorba v krajině https://www.naokraji.cz/

Ing. Jitka Ledvinková – kurátorka biologických sbírek Muzea v přírodě Zubrnice

Ing. Zuzana Fialová – krajinářská architektka, doktorand a vědecký pracovník na ZF MENDELU; historické kulturní krajiny, rekultivace těžební krajiny; https://www.zuzanafialova.cz/

Ing. Petra Malá (roz. Kunovská) – krajinářská architektka na volné noze, absolventka ZF MENDELU 2021; krajinné plánování, ekologie, biodiverzita zemědělské krajiny, částečná působnost v Rakousku

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:Pátek

17h porozhlédnutí se po muzeu

19h seznámení se a zadání tématu

Sobota

9h – 12h prohlídka exteriérů muzea

13h – 14h diskuze nad zadáním, konzultace nápadů a rozdělení do skupin

14h – 18h práce na návrhu ve skupinách

19h – 21h prezentace draftů návrhů a jejich diskuze

Neděle

9h – 12h vytváření společné vize návrhu

Společný oběd a rozprchnutí se účastníků

150 150 Vize pro krajinu skanzenu v Zubrnicích 2022-10-10