Ochrana stromů při stavebních činnostech – 1/2021, David Hora, DiS.

Rubrika
WEBINÁŘ
Datum akce:
26. 01. 2021
Čas konání akce:
8.30
Místo konání:
online
Pořadatel:
SZKT
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
https://szkt.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Webinář se bude zabývat principy zachování a ochrany hodnotných stromů při realizaci staveb v jejich blízkosti. Na řadě příkladů se seznámíme s analytickým výběrem stromů pro zachování, vymezení jejich ochranných pásem a návrhem preventivní ochrany.  V dané problematice se zaměříme na rozlišení podstatných a méně podstatných zásad které je nutné pro úspěšnou ochranu stromů zajistit. V praktické části řešení střetu se stavbou se hlouběji zaměříme na způsoby založení cest a změny povrchů v kořenové zóně stromů.

150 150 Ochrana stromů při stavebních činnostech – 1/2021, David Hora, DiS. 2021-01-14