OBNOVA VOJNOVÝCH CINTORÍNOV 1. SVETOVEJ VOJNY NA SEVEROVÝCHODNOM SLOVENSKU

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
25. 11. 2020
Čas konání akce:
19,00
Místo konání:
online
Pořadatel:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
Webové stránky akce:
https://teams.microsoft.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/

V RÁMCI CYKLU „PIETNÉ MIESTA: MIESTA IDENTITY“

Severovýchodne Slovensko bolo jediné miesto dnešnej Slovenskej republiky, kde sa počas prvej svetovej vojny bojovalo a od novembra 1914 do mája 1915 zahynulo viac ako 50 000 vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.
O vojnových cintorínoch na území Prešovského sa však donedávna veľa nevedelo. Až vďaka projektu mapovania a obnovy vojnových cintorínov na severovýchodnom Slovensku, ktorý realizovali nadšenci z Klubu vojnovej histórie od roku 2007, je dnes na území Prešovského kraja zmapovaných, popísaných a presne lokalizovaných vyše 200 vojnových cintorínov. Najväčším cintorínom z I. svetovej vojny na Slovensku je cintorín nad obcou Veľkrop, miesto posledného odpočinku pre 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády, dnes národná kultúrna pamiatka.

150 150 OBNOVA VOJNOVÝCH CINTORÍNOV 1. SVETOVEJ VOJNY NA SEVEROVÝCHODNOM SLOVENSKU 2020-11-16