Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů

Rubrika
OSTATNÍ
Datum akce:
10. 11. 2020
Čas konání akce:
9:30
Místo konání:
Václavské náměstí 833, Praha 1
Pořadatel:
SZKT
Webové stránky akce:
https://szkt.cz/

Seminář je akreditovaný, číslo akreditace: AK/PV-216/2018

Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem.

Důraz bude kladen zejména na možnosti travnatých ploch ve veřejném prostoru, na snižování množství prachových částic ve vzduchu (trávník jako finální depo prachu). Zaměření na stávající normy a jejich využití v dané problematice zakládání a regenerace travnatých ploch. Seznámení s jednotlivými moderními technologickými postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru. Seznámení s hlavními problémy při výkonu autorského dozoru a TDI na stavbě spojené se zakládáním a regenerací travnatých ploch.

Součástí semináře je i exkurze (po obědě) s odborným výkladem, včetně hodnocení pokryvnosti travnatých ploch, zaplevelením travnatých ploch a stanovení aktuálního pH půdy na travnatých plochách…

150 150 Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů 2020-09-05