Sídliště Jižní Svahy vzniklo v letech 1970-1980 jako vítězný návrh architektů Šebestiána Zeliny a Jiřího Gřegorčíka. Urbanistická koncepce vychází ze zásady vytvořit dobré životní prostředí obytného celku. Dominantou první etapy výstavby je třinácti podlažní bytový dům, nazývaný 1. segment. Prostor před 1. segmentem byl koncipován jako pobytová plocha parkového charakteru. Pro uchopení koncepce obnovy tohoto prostoru, nás vedla úvaha o způsobu života na sídlišti. Prostor je obrazem rozmanitosti.

2018

1.segment, Jižní Svahy - Zlín

Revitalizace veřejného prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy, Zlín

Pro uchopení koncepce obnovy tohoto prostoru, nás vedla úvaha o způsobu života na sídlišti, mimo centrum „starého města“ a přitom v srdci „nového města“ na kopci. Se vší rozmanitostí obyvatel a jejich potřeb. Prostor se stal obrazem této rozmanitosti. Obraz, ve kterém můžeme najít dětskou hravost a zábavu pro teenagery. Odpočinek pod budoucím stínem platanů pro seniory, aktivní plochu pro trhy, koncerty a komunitní akce napříč věkem.

Pobytová plocha je materiálově sjednocena, prostor je obdélníkového půdorysu, ve kterém jsou umístěny jednotlivé aktivity. Základním motivem „obrazu“ je prvek kruhu, který plochu člení jak funkčně, tak i graficky. Podél nízkých bytovek došlo k oddělení půlkruhovými zálivy od silniční komunikace. Ty jsou osázeny trvalkami a ze strany pobytové plochy ukončeny nízkou zídkou, sloužící jako mobiliář – lavička. V ploše se propisuje i linka kruhu, který navazuje na půdorysný tvar segmentu. V zadní části plochy navazující na ZŠ je umístěno dětské hřiště, připomínající krajinu. Vystupující půlkoule (modelace krajiny) mají různé možnosti využití, jedna je kolotočem, druhá lezeckou stěnou, třetí skákadlem. Mezi tyto prvky je umístěna trampolína. V blízkosti hrací plochy je umístěna průlezka pro větší děti. Na tuto plochu navazuje„ rozptylová zpevněná plocha“, sloužící pro pohyb na kole, tříkolce či odrážedle nebo může sloužit pro aktivity komunitní jako prostor pro setkávání.

Osvěžení umožňují v létě vodní prvek ve formě trysek stříkajících z povrchu plochy. Herní prvky doplňuje šeptanda. Prostor je doplněn solitérními lavičkami, umožňující sezení třemi směry.

Pobytová plocha se rozšiřuje i směrem do navazující stávající zeleně, jsou zde umístěny lavičky a houpačka. Přes travnatou plochu vede pěšina, jako propojka mezi bytovými domy a komerčním centrem pod segmentem. V prostoru u segmentu bylo reorganizováno parkování.

Ve zpevněné ploše jsou vysazeny vysoké solitérní stromy – platany, aby bylo vyváženo měřítko vůči velké hmotě objektu segmentu.

Jelikož se v projektu počítalo s osazením mladších stromů, které postupně dorostou do požadovaného objemu, navrhli jsme umístit do plochy atypický prvek – připomínající „deštníky“. Tento prvek by měl poskytovat zastínění než stromy vzrostou.

Povrch plochy je barevně sjednocen a jen drobné prvky vytváří její barevné odlišení. Hlavní plocha je z probarveného asfaltu, doplněna plochou z barevné pryže a  betonu. Mobiliář je použit typový od firmy mmcité.

150 150 Revitalizace veřejného prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy, Zlín 2024-02-24
Typ
Veřejná prostranství
Místo
1.segment, Jižní Svahy - Zlín
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Marcela Sedlářová
Web
http://www.ellement.cz
Rozloha v m2
2 200
Projekt
2017
Realizace
2018
Náklady v Kč
20 000 000
Investor
Magistrát města Zlína
Zhotovitel
KKS spol s.r.o., Zlín
Vložil
Hana Maršíková 5. 1. 2021