Revitalizace vnějších ploch areálu bývalých Jiráskových kasáren představuje výrazné rozšíření veřejného prostoru města jihozápadně od historického centra Vysokého Mýta. Začala v roce 2017 architektonicko-urbanistickou soutěží, do které se přihlásilo 7 návrhů. Vítězný návrh M. Lukáče a B. Srpkové pak město představilo veřejnosti. Po důkladné přípravě projektu došlo v letech 2021-2022 ke komplexní revitalizaci území. Její součástí jsou také opatření napomáhající zadržování vody v území. Srážková voda je částečně akumulována a využita na závlahu ploch zeleně.

2021–2022

Masarykovo náměstí, Vysoké Mýto

Revitalizace bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě

Martin Lukáč

, Barbora Srpková

Historie vojenského komplexu sahá do počátku 20. století. Kasárna byla postavena jako areál ubytovacích a velitelských budov. Po vzniku Československa v něm působila posádka Čsl. armády a naposledy okupační Sovětská armáda, která v něm provedla mnoho nevhodných stavebních změn. Celková devastace areálu skončila až jejím odchodem v roce 1990. V následujících letech došlo k náročné dekontaminaci území bývalého autoparku a k privatizaci a prodeji některých objektů. Poslední část území nyní našla svoji tvář a využití.
V území vznikl zajímavý prostor pro sportování a volnočasové vyžití. Centrální část parku tvoří multifunkční hřiště s tribunou určené pro kolektivní míčové sporty. Pod tribunou se nalézá kiosek, sociální zařízení a zázemí pro údržbu. V okolí kiosku jsou příležitosti pro posezení, odpočinek i občerstvení. Multifunkční hřiště doplňuje pískoviště, kůlové hřiště a dráha pro rekreační běh.
Z hlediska zeleně bylo cílem vytvoření dlouhodobě stabilní zelené kostry území, která bude mít pozitivní vliv na obyvatelnost a identitu prostoru, i na mírnění dopadů klimatické změny (adaptace na změnu klimatu, zadržení a opětovné využití srážkové vody, zpomalení odtoku, stínění, ochlazení vzduchu, hygienické funkce). Adaptaci na změnu klimatu bylo uzpůsobeno druhového složení i použité technologie.

Ocenění

150 150 Revitalizace bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě 2024-02-20
Typ
Parky
Místo
Masarykovo náměstí, Vysoké Mýto
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Lukáš Štefl - krajinářská architektura, Aleš Hlavatý - dopravní řešení, Jiří Kopecký - statika, Alex Shoots Buildings, Ateliér Šteflovi - fotografie
Web
https://ateliersteflovi.cz/
Rozloha v m2
47 700
Projekt
2017
Realizace
2021–2022
Náklady v Kč
62 000 000
Investor
Město Vysoké Mýto
Zhotovitel
AGILE s. r. o.
Další
Park roku 2023 - čestné uznání za technické a biotechnické řešení a příkladnou realizaci, Stavba roku 2023 pardubického kraje: zvláštní cena poroty za nejlepší úpravu veřejného prostoru, finalista soutěže Grand Prix Architektů 2023, jeden z mála českých projektů na světovém webu Landezine