Záměrem České společnosti ornitologické bylo vytvořit biotop atraktivní pro druhy ptáků vázaných na mokřadní a vodní plochy. V lukách v nivě řeky Metuje byl obnoven historický závlahový systém a podpořeno zadržení vody. Změna režimu vyhovuje nejen ptactvu, má i klimatický a protipovodňový efekt.

2011–2018

Jaroměř

Ptačí park Josefovské louky v Jaroměři

Dlouhodobým záměrem ornitologů bylo vytvořit kvalitní mokřad, který bude periodicky zaplavován vodou a bude vytvářet široké spektrum životních podmínek pro rostliny a živočichy vázané na vodu. Cílem bylo zejména zajistit optimální podmínky pro pobyt i hnízdění vodního ptactva.

Úpravy přírodního parku byly prováděny postupně, v několika etapách. V současném stavu je na lokalitě o rozloze 76 ha obnoven systém 3 km zavlažovacích kanálů, systém napouštěcích a regulačních hradítek a opravená hlavní stavidla na řece Metuji. Bylo vytvořeno 20 menších tůní a soustava větších tůní v lokalitě Slavíkovský ptačník. Pro návštěvníky byla zřízena okružní naučná stezka, na ní je umístěna krytá pozorovatelna a odpočívadla.

Počet obyvatel mokřadu se stále rozrůstá. V ptačím parku bylo zaznamenáno 186 druhů ptáků. Narostl počet pozorovaných druhů obojživelníků a vodního hmyzu. Na údržbě ploch se podílí i pastva divokých koní – exmoorských pony a praturů. Na režim zadržování vody má pozitivní vliv aktivita bobra evropského, který tu také našel vhodné podmínky k životu.

Lokalita plní osvětovou funkci, je udržována i s podporou veřejnosti a s účastí dobrovolníků. Další pozemky vhodné k rozšíření ptačího parku byly získány od města Jaroměře nebo jsou předjednané k vykoupení.

150 150 Ptačí park Josefovské louky v Jaroměři 2024-02-24
Typ
Krajina a voda
Místo
Jaroměř
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
https://www.birdlife.cz
Rozloha v m2
760 000
Projekt
2006–2016
Realizace
2011–2018
Náklady v Kč
8 000 000
Investor
Česká společnost ornitologická
Zhotovitel
WETLAND s.r.o., ČSOP JARO Jaroměř, NaturaServis s. r. o., dobrovolníci ČSO
Další
Adapterra awards 2019, vítěz ceny sympatie
Vložil
Olga Veselá 11. 2. 2021