Záměrem České společnosti ornitologické bylo vytvořit biotop atraktivní pro druhy ptáků vázaných na mokřadní a vodní plochy. V lukách v nivě řeky Metuje byl obnoven historický závlahový systém a podpořeno zadržení vody. Změna režimu vyhovuje nejen ptactvu, má i klimatický a protipovodňový efekt.

2011 - 2018

Jaroměř

Ptačí park Josefovské louky

ATELIER FONTES, Česká společnost ornitologická (ČSO)

Dlouhodobým záměrem ornitologů bylo vytvořit kvalitní mokřad, který bude periodicky zaplavován vodou a bude vytvářet široké spektrum životních podmínek pro rostliny a živočichy vázané na vodu. Cílem bylo zejména zajistit optimální podmínky pro pobyt i hnízdění vodního ptactva.

Úpravy přírodního parku byly prováděny postupně, v několika etapách. V současném stavu je na lokalitě o rozloze 76 ha obnoven systém 3 km zavlažovacích kanálů, systém napouštěcích a regulačních hradítek a opravená hlavní stavidla na řece Metuji. Bylo vytvořeno 20 menších tůní a soustava větších tůní v lokalitě Slavíkovský ptačník. Pro návštěvníky byla zřízena okružní naučná stezka, na ní je umístěna krytá pozorovatelna a odpočívadla.

Počet obyvatel mokřadu se stále rozrůstá. V ptačím parku bylo zaznamenáno 186 druhů ptáků. Narostl počet pozorovaných druhů obojživelníků a vodního hmyzu. Na údržbě ploch se podílí i pastva divokých koní – exmoorských pony a praturů. Na režim zadržování vody má pozitivní vliv aktivita bobra evropského, který tu také našel vhodné podmínky k životu.

Lokalita plní osvětovou funkci, je udržována i s podporou veřejnosti a s účastí dobrovolníků. Další pozemky vhodné k rozšíření ptačího parku byly získány od města Jaroměře nebo jsou předjednané k vykoupení.

150 150 Ptačí park Josefovské louky 2023-02-12
Typ
Krajina a voda
Místo
Jaroměř
Autor
ATELIER FONTES, Česká společnost ornitologická (ČSO)
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
https://www.birdlife.cz
Rozloha v m2
76 ha
Projekt
2006 - 2016
Realizace
2011 - 2018
Náklady v Kč
8 mil. Kč
Investor
Česká společnost ornitologická
Zhotovitel
WETLAND s.r.o., ČSOP JARO Jaroměř, NaturaServis s. r. o., dobrovolníci ČSO
Další
Adapterra awards 2019, vítěz ceny sympatie
Vložil
Olga Veselá 11. 2. 2021