Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře. Vytvoření nábřežní klidové zóny na rozhraní městské památkové rezervace a řeky Lužnice.

2015

Tábor

Nábřeží řeky Lužnice v Táboře

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Účelem stavby byla revitalizace pravého břehu řeky Lužnice a protipovodňová ochrana města Tábora. Jedná se o úsek toku v ř. km 40,25 (silniční most do Čelkovic) – 41,3 (restaurace Na Brusírně) podél Lužnické ulice. Při návrhu se vycházelo z moderních přístupů k protipovodňovým opatřením a intravilánovým revitalizacím. Došlo tedy ke zkulturnění, zušlechtění a zpřístupnění příbřežní zóny při současném zvýšení kapacity koryta a protipovodňové ochrany.

V rámci stavby došlo k odstranění stávajícího opevnění, odtěžení šikmého břehu a na nově upraveném terénu vybudování nábřežní zóny s pěšinou umožňující přístup k řece. Současně s tím došlo k revitalizaci břehové hrany řeky Lužnice, kde vznikla řada tůní a výhonů umožňující zlepšení ekologické funkce toku a zvýšení biodiverzity v lokalitě.

K zajištění stability stávající komunikace v ulici Lužnická byla vyhotovena statická stěna, která byla zároveň navýšena tak, aby plnila protipovodňovou funkci pro návrhový průtok Q100. Pohledově byla betonová plocha upravena kamenným obkladem z přírodního kamene. Na koruně zdi byly instalovány nové stožáry veřejného osvětlení, které osvěcují Lužnickou ulici a zároveň nově vzniklou nábřežní zónu.

150 150 Nábřeží řeky Lužnice v Táboře 2021-05-09
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Tábor
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
https://www.vrv.cz
Projekt
2014
Realizace
2015
Náklady v Kč
63,5 mil Kč
Investor
Město Tábor
Další
Vodohospodářská stavba roku 2015