Účelem regenerace náměstí v Dobříši bylo docílení přehledného městského prostoru se všemi vyrovnanými funkčními složkami.  

2012

Mírové náměstí, Dobříš

Mírové náměstí v Dobříši

Účelem regenerace náměstí v Dobříši je docílení přehledného městského prostoru se všemi vyrovnanými funkčními složkami (doprava, komerce, odpočinek a společensko-sociální funkce). Jedním z prostředků zvýraznění prostorových vazeb náměstí s ostatními částmi města, definování jeho hran a oddělení ploch pro pěší od frekventovaných komunikací, je variabilita navrhovaných povrchů. Je aplikován výtvarný princip, kdy pouze hlavní komunikační tahy jsou řešeny v živičném povrchu tak, aby se pohledově a výškově oddělily od ploch dopravně klidových. Ostatní plochy jsou v povrchu navrženy z kamenné dlažby různých formátů a materiálů, podporující hierarchizaci dalších funkčních částí dlážděných ploch a hran. Jednotlivé strany náměstí jsou přes hlavní komunikace propojeny vydlážděnými přechody pro chodce tak, aby se dlážděné strany náměstí co nejvíce propojily. Řešení zádlažby sjednotí prostor náměstí a podpoří integraci všech částí centra Dobříše v jeden urbanistický celek (stavebně značně poškozený v 2.pol. 20.století). Řešení parteru předcházela koncepční úprava dopravního systému obsluhy centra města s cílem preference městské dopravy a eliminací nadbytečného tranzitu. Výsledné řešení nabízí flexibilní veřejnou městskou plochu určenou ke svobodnému užívání obyvatel a návštěvníků Dobříše – plochu Náměstí.

150 150 Mírové náměstí v Dobříši 2024-02-21
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Mírové náměstí, Dobříš
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Pavel Nosál / autor fotografií
Realizace
2012
Investor
Město Dobříš
Další
1. místo Architektonická soutěž "Řešení Mírového náměstí a souvisejícího území"
Vložil
Pavel Nasadil 4. 6. 2021