V Hradci Králové vznikla lávka přes řeku Orlici, která byla nominována na Českou cenu za architekturu. Jedná se o 75 metrů dlouhou a 4,5 metru širokou stavbu, která se stala důležitou součástí hlavní sítě cyklotras ve městě. Spojuje totiž Jiráskovy sady a sousední zimní stadion s areálem univerzity, kam se doposud cyklisté dostávali přes vysoce frekventovaný Moravský most.

2008–2012

nábřeží U Přívozu, Hradec Králové

Lávka pro pěší přes Orlici

baum & baroš ARCHITEKTI,

Mirko Baum

,

David Baroš

Baum & baroš ARCHITEKTI, kteří již dříve postavili např. lávku přes Jizeru v Semilech nebo Komenského most v Jaroměři, tentokrát zvolili konstrukci tvořenou dvěma vzpínadlovými nosníky, které jsou svrchu spojeny klouby a naspodu pětistranným tažným polygonem. Tradiční zavěšená konstrukce byla autory zavržena, jelikož by její nosné pylony v oblasti Jiráskových sadů působily příliš dominantně. Návrh pracuje s citlivým zasazením lávky do prostředí Jiráskových sadů s minimalizací zásahů do stávající zeleně a cenných fragmentů historického opevnění (pevnost Hradec Králové byla ve 2. polovině 18. století jednou z nejmodernějších pevností v celé rakouské monarchii a právě z této doby se zachovaly fragmenty místního opevnění, které bylo kvůli absenci svého využití mezi lety 1893 a 1929 postupně zbouráno). Dojem lehkosti nové mostové konstrukce umocňuje volba perforované mostovky tvořené pororoštovými díly na profilech horního pásu. Zvolené řešení je navíc ekonomické, prefabrikované díly bylo snadné převést a konstrukce je nenáročná na údržbu díky žárovému pozinkování.

Vedení města by rádo stejnou konstrukci využilo i při budování dalších lávek. V plánu byla lávka severně od centra města v blízkosti kongresového centra Aldis, kvůli její stavbě by ovšem musel padnout starý mohutný dub, což vyvolalo nevoli místních obyvatel a stavba byla odvolána.

Autor článku: Mgr. Kateřina Tobišková

150 150 Lávka pro pěší přes Orlici 2024-02-21
Typ
Veřejná prostranství
Místo
nábřeží U Přívozu, Hradec Králové
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
prof. Dr. Ing. Wilfried Führer (Ingenieurgemeinschaft FKJ), Ing. Vladimír Janata, CSc. (EXCON, a. s.), Ing. Jiří Faltus (Transconsult, s. r. o.), Ing. Vladimír Píša (Transconsult, s. r. o.)
Realizace
2008–2012
Náklady v Kč
26 000 000
Investor
Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel
Sdružení M – SILNICE, a. s./ Held & Francke